Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Стратегия за почвите за 2030 г.

Извличане на ползите от здравите почви за хората, храната, природата и климата.

Цели

Стратегията на ЕС за почвите има за цел да гарантира следното до 2050 г.

 • всички почвени екосистеми на ЕС са здрави и по-устойчиви и следователно могат да продължат да предоставят своите важни услуги
 • няма нетно усвояване на земя и замърсяването на почвата е намалено до нива, които вече не са вредни за здравето на хората или екосистемите
 • опазването на почвите, устойчивото им управление и възстановяването на деградирали почви е общ стандарт

Действия

Стратегията съдържа няколко ключови действия

 • внасяне на специално законодателно предложение за здравето на почвите до 2023 г., за да се постигнат целите на стратегията на ЕС за почвите и добро здраве на почвите до 2050 г.
 • превръщане на устойчивото управление на почвите в новото нормално чрез предлагане на схема за собствениците на земи да тестват своите почви безплатно, насърчаване на устойчивото управление на почвите чрез ОСП и споделяне на най-добри практики
 • обмисляне на предлагане на правно обвързващи цели за ограничаване на отводняването на влажни зони и органични почви и за възстановяване на управляваните и дренирани торфища за смекчаване и адаптиране към изменението на климата
 • проучване на потоци от изкопани почви и оценка на необходимостта и потенциала от правно обвързващ „паспорт на почвата“ за стимулиране на кръговата икономика и подобряване на повторното използване на чиста почва
 • възстановяване на деградирали почви и саниране на замърсени места
 • предотвратяване на опустиняването чрез разработване на обща методология за оценка на опустиняването и деградацията на земята
 • увеличаване на изследванията, данните и мониторинга на почвата
 • мобилизиране на необходимата обществена ангажираност и финансови ресурси

Хронология

Минали и предстоящи действия:

 1. 16 февруари — 16 март 2022 г.
  Призив за доказателства преди предстоящите възможни законови разпоредби, споменати в стратегията за почвите
 2. 17 ноември 2021 г.
  Комисията приема стратегия на ЕС за почвите за 2030 г.

Медии

Здравите почви са в основата на 95% от храната, която ядем, и са домакин на 25% от цялото биоразнообразие на планетата. Те са наши съюзници срещу изменението на климата. Нашата цел е да гарантираме, че всички почвени екосистеми в ЕС са здрави и устойчиви до 2050 г.