Skip to main content
Environment

Strategija za tla do leta 2030

Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje.

Cilji

Cilj strategije EU za tla je do leta 2050 zagotoviti, da

 • so vsi ekosistemi tal v EU zdravi in bolj odporni ter lahko zato še naprej zagotavljajo ključne storitve
 • ni neto odvzema zemlje, onesnaževanje tal pa se zmanjša na raven, ki ni več škodljiva za zdravje ljudi in ekosisteme.
 • je zaščita tal, njihovo trajnostno upravljanje in obnova degradiranih tal skupni standard

Dejavnosti

Strategija vsebuje več ključnih dejanj

 • Vložitev posebnega zakonodajnega predloga o zdravju tal do leta 2023, da bi omogočili cilje strategije EU za tla in dosegli dobro zdravje tal do leta 2050,
 • trajnostno ravnanje s tlemi bo postalo nov standard, in sicer s predlogom sheme za lastnike zemljišč za brezplačno testiranje tal, s spodbujanjem trajnostnega ravnanja s tlemi v okviru SKP in izmenjavo najboljših praks,
 • razmišljanje o predlaganju pravno zavezujočih ciljev za omejitev izsuševanja mokrišč in organskih tal ter za obnovo upravljanih in izsušenih šotišč za ublažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
 • raziskovanje tokov izkopanih tal ter ocenjevanje potrebe in potenciala pravno zavezujočega „potnega lista za tla” za spodbujanje krožnega gospodarstva in izboljšanje ponovne uporabe čiste zemlje,
 • obnova degradiranih tal in sanacija onesnaženih območij,
 • preprečevanje dezertifikacije z razvojem skupne metodologije za ocenjevanje dezertifikacije in degradacije tal,
 • povečanje raziskav, podatkov in spremljanja tal,
 • mobilizacijo potrebne družbene angažiranosti in finančnih sredstev,

Časovnica

Prejšnje in prihodnje dejavnosti:

 1. 16. februar–16. marec 2022
  Poziv k predložitvi dokazov pred prihodnjimi morebitnimi pravnimi določbami, omenjenimi v strategiji za tla
 2. 17. november 2021
  Komisija je sprejela strategijo EU za tla do leta 2030

Mediji

Zdrava tla so temelj 95 % hrane, ki jo uživamo, in gostijo 25 % vse biotske raznovrstnosti na planetu. So naš zaveznik proti podnebnim spremembam. Naš cilj je zagotoviti, da bodo vsi ekosistemi tal v EU zdravi in odporni do leta 2050.