Skip to main content
Environment

Jordbundsstrategi for 2030

At høste fordelene ved en sund jord for mennesker, mad, natur og klima.

Formål

EU's jordbundsstrategi har til formål at sikre, at senest i 2050

 • vil alle EU's jordbundsøkosystemer være sunde og mere modstandsdygtige og derfor fortsat kunne bidrage med deres livsvigtige funktioner
 • vil der ikke være nogen nettoarealinddragelse, og jordforureningen vil være reduceret til et niveau, der ikke længere er skadeligt for menneskers sundhed eller for økosystemerne
 • vil beskyttelse af jord, bæredygtig forvaltning af den og genopretning af forringet jord være en generel standard

Aktioner

Strategien indeholder flere nøgleaktioner

 • fremlæggelse af et dedikeret lovforslag om jordsundhed inden 2023 for at muliggøre målene for EU's jordbundsstrategi og opnå god jordsundhed inden 2050
 • at gøre bæredygtig jordforvaltning til den nye norm ved at foreslå en ordning for jordejere, så de kan få deres jord testet gratis, fremme bæredygtig jordforvaltning gennem den fælles landbrugspolitik og dele bedste praksis
 • at overveje at foreslå juridisk bindende mål for at begrænse dræning af vådområder og organisk jord og at genoprette forvaltede og drænede tørveområder med henblik på at afbøde og tilpasse til klimaforandringer
 • at undersøge strømme af udgravet jord og vurdere behovet og potentialet for et juridisk bindende "jordpas" med henblik på at sætte gang i den cirkulære økonomi og forbedre genbrugen af ren jord
 • genopretning af nedbrudte jorde og sanering af forurenede områder
 • forebyggelse af ørkendannelse ved at udvikle en fælles metode til at vurdere ørkendannelse og jordforringelse
 • øget forskning, flere data og mere overvågning af jord
 • mobilisering af det nødvendige samfundsengagement og økonomiske ressourcer

Tidslinje

Tidligere og kommende aktioner:

 1. 16. februar - 16. marts 2022
  Indkaldelse af dokumentation forud for mulige kommende retsforskrifter, der er nævnt i jordbundsstrategien
 2. 17. november 2021.
  Kommissionen vedtager EU's jordbundsstrategi for 2030

Medier

Sund jord er grundlaget for 95 % af den mad, vi spiser, og er vært for 25 % af al biodiversitet på planeten. De er vores allierede mod klimaændringer. Vores mål er at sikre, at alle jordbundsøkosystemer i EU er sunde og modstandsdygtige i 2050.