Skip to main content
Environment

Pinnasestrateegia aastaks 2030

Saastumatust pinnasest inimestele, toidule, loodusele ja kliimale maksimaalse kasu lõikamine.

Eesmärgid

ELi pinnasestrateegia eesmärk on tagada, et 2050. aastaks

 • oleksid kõik ELi pinnase ökosüsteemid terved ja vastupidavamad ning võiksid seetõttu edaspidigi oma rolli täita.
 • maa netohõivamist ei toimu ja pinnareostus on vähenenud tasemeni, mis ei kahjusta enam inimeste tervist ega ökosüsteeme
 • pinnase kaitsmine, säästev majandamine ja degradeerunud pinnase taastamine on tavapärane praktika

Toimingud

Strateegia sisaldab mitmeid olulisi toiminguid

 • esitada 2023. aastaks spetsiaalne pinnase tervist käsitleva õigusakti projekt, et toetada ELi pinnasestrateegia eesmärke ja saavutada 2050. aastaks kvaliteetne pinnas.
 • säästva pinnasehalduse muutmine uueks normiks, pakkudes välja kava, mille kohaselt maaomanikud saaksid oma pinnast tasuta testida, edendades ühise põllumajanduspoliitika kaudu säästvat pinnasehaldust ja jagades parimaid tavasid
 • õiguslikult siduvate eesmärkide kehtestamine märgalade ja orgaaniliste muldade kuivendamise piiramiseks ning majandatavate ja kuivendatud turbaalade taastamiseks, kliimamuutustega kohandamiseks ning kliimamuutuste mõjude leevendamiseks
 • kaevatud pinnase voogude uurimine ning õiguslikult siduva „pinnasepassi“ vajaduse ja potentsiaali hindamine, ringmajanduse edendamiseks ja puhta pinnase taaskasutamise tõhustamiseks
 • degradeerunud pinnase taastamine ja saastunud alade tervendamine
 • kõrbestumise vältimiseks ühise kõrbestumise ja maa degradeerumise hindamise metoodika väljatöötamine
 • pinnasealaste uuringute, andmete ja seire suurendamine
 • vajalike ühiskondlike kaasamiste ja rahaliste ressursside mobiliseerimine

Tähtajad

Eelnevad ja tulevased toimingud:

 1. 16. veebruar – 16. märts 2022
  Nõuda tõendeid enne pinnasestrateegias mainitud võimalikke õiguslikke muudatusi
 2. 17. november 2021
  Komisjon võtab vastu ELi 2030. aasta pinnasestrateegia

Meedia

Terve pinnas 95% meie söödava toidu ja 25% planeedi bioloogilise mitmekesisuse aluseks. See on meie liitlane kliimamuutuste vastu võitlemisel. Meie eesmärk on tagada, et 2050. aastaks oleksid kõik ELi pinnase ökosüsteemid terved ja vastupidavad.