Skip to main content
Environment

2030 m. dirvožemio strategija

Naudojimasis geros būklės dirvožemio teikiama nauda žmonėms, maistui, gamtai ir klimatui

Tikslai

ES dirvožemio strategija siekiama užtikrinti, kad iki 2050 m.:

 • visos ES dirvožemio ekosistemos būtų geros būklės bei atsparesnės, todėl galėtų ir toliau vykdyti esmines funkcijas;
 • nebebūtų didinamas bendras užimtos žemės plotas, o dirvožemio tarša būtų sumažinta iki tokio lygio, kad nebekenktų žmonių sveikatai ar ekosistemoms;
 • dirvožemio apsauga, tvarus jo valdymas ir nualinto dirvožemio atkūrimas būtų bendras standartas.

Veiksmai

Strategijoje numatyti keli pagrindiniai veiksmai:

 • iki 2023 m. pateikti specialų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl dirvožemio būklės, kad būtų įmanoma pasiekti ES dirvožemio strategijos tikslus ir iki 2050 m. užtikrinti gerą dirvožemio būklę;
 • užtikrinti, kad tvarus dirvožemio valdymas taptų nauja įprasta praktika, pasiūlant sistemą, kurią naudodami žemės savininkai galėtų nemokamai pasitikrinti savo dirvožemį. Taip būtų skatinamas tvarus dirvožemio valdymas pasitelkiant BŽŪP ir dalijantis geriausia patirtimi;
 • apsvarstyti galimybę pasiūlyti teisiškai privalomus tikslus, kuriais būtų siekiama apriboti šlapynių ir organinio dirvožemio drenavimą bei atkurti tvarkomus ir nusausintus durpynus, kad būtų galima sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti;
 • išnagrinėti išgaunamo dirvožemio srautus ir įvertinti teisiškai privalomo „dirvožemio paso“ poreikį bei galimybes, siekiant paskatinti kurti žiedinę ekonomiką ir padidinti pakartotinį švaraus dirvožemio naudojimą;
 • atkurti nualintą dirvožemį ir išvalyti užterštas teritorijas;
 • vykdyti dykumėjimo prevenciją sukuriant bendrą dykumėjimo ir žemės degradacijos vertinimo metodiką;
 • intensyvinti dirvožemio mokslinius tyrimus, duomenų rinkimą ir stebėseną;
 • kiek būtina, įtraukti visuomenę ir sutelkti reikiamus finansinius išteklius.

Terminai

Ankstesni ir būsimi veiksmai

 1. 2022 m. vasario 16 – kovo 16 d.
  Kvietimas teikti informaciją prieš nustatant būsimas galimas teisines nuostatas, nurodytas dirvožemio strategijoje
 2. 2021 m. lapkričio 17 d.
  Komisija priima 2030 m. ES dirvožemio strategiją

Žiniasklaida

Nuo geros būklės dirvožemio priklauso 95 proc. mūsų suvartojamo maisto ir šiame dirvožemyje yra 25 proc. visos planetos biologinės įvairovės. Jis taip pat padeda mums kovoti su klimato kaita. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad iki 2050 m. visos ES dirvožemio ekosistemos būtų geros būklės ir atsparios.