Skip to main content
Environment

Straitéis ithreach an Aontais Eorpaigh

Sochar a bhaint as ithreacha sláintiúla do dhaoine, do bhia, don dúlra agus don aeráid.

Cuspóirí

Tá sé mar aidhm ag straitéis ithreach AE na nithe seo a leanas a áirithiú, faoi 2050

 • tá éiceachórais ithreach uile AE sláintiúil agus níos athléimní agus mar sin is féidir leo leanúint dá gcuid seirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar
 • níl bhíonn aon ghlantógáil talún ann agus laghdaítear truailliú ithreach go leibhéil nach ndéanann dochar a thuilleadh do shláinte daoine ná d’éiceachórais
 • Is comhchaighdeán é ithreacha a chosaint, iad a bhainistiú go hinbhuanaithe agus ithreacha díghrádaithe a athchóiriú

Gníomhartha

Tá roinnt príomhghníomhaíochtaí sa straitéis

 • togra reachtach tiomnaithe a chur síos maidir le sláinte ithreach faoi 2023 chun cuspóirí straitéis ithreach AE a chumasú agus dea-shláinte ithreach a bhaint amach faoi 2050
 • an gnáthnós nua a dhéanamh de bhainistiú inbhuanaithe ithreach, trí scéim a mholadh le go bhféadfaidh úinéirí talún a gcuid ithreacha a thástáil saor in aisce, rud a chuirfidh bainistiú inbhuanaithe ithreach chun cinn tríd an CBT agus dea-chleachtais a roinnt
 • breithniú a dhéanamh ar chuspóirí atá ceangailteach ó thaobh dlí a mholadh chun draenáil bogach agus ithreacha orgánacha a theorannú agus tailte móna bainistithe agus draenáilte a athchóiriú chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó
 • sruthanna ithreacha tochailte a imscrúdú agus measúnú a dhéanamh ar an ngá agus ar an bhféidearthacht maidir le “pas ithreach” atá ceangailteach ó thaobh dlí chun an geilleagar ciorclach a threisiú agus athúsáid ithreach glan a fheabhsú
 • ithreacha díghrádaithe a athchóiriú agus láithreáin éillithe a fheabhsú
 • fásaigh a chosc trí mhodheolaíocht choiteann a fhorbairt chun fásaigh agus díghrádú talún a mheas
 • taighde, sonraí agus monatóireacht ar ithir a mhéadú
 • an rannpháirtíocht shóisialta agus na hacmhainní airgeadais is gá a shlógadh

Amlíne

Gníomhartha roimhe seo agus le teacht:

 1. 16 Feabhra - 16 Márta 2022
  Glao ar fhianaise roimh fhorálacha dlíthiúla féideartha atá le teacht a luaitear sa Straitéis Ithreach
 2. 17 Samhain 2021
  Glacann an Coimisiún le Straitéis Ithreach AE do 2030

Meáin

Is iad ithreacha sláintiúla bunchloch 95% den bhia a ithimid agus óstálann siad 25% de bhithéagsúlacht uile an phláinéid. Tá siad inár gcomhpháirtithe in aghaidh an athraithe aeráide. Is é an sprioc atá againn a áirithiú go mbeidh gach éiceachóras ithreach AE sláintiúil agus athléimneach faoi 2050.