Skip to main content
Environment

Strateġija dwar il-ħamrija għall-2030

Il-ħsad tal-benefiċċji ta’ ħamrija b’saħħitha għan-nies, għall-ikel, għan-natura u għall-klima.

Objettivi

L-istrateġija tal-UE dwar il-ħamrija għandha l-għan li tiżgura li, sal-2050

 • l-ekosistemi kollha tal-ħamrija tal-UE ikunu b’saħħithom u aktar reżiljenti u għalhekk jistgħu jkomplu jipprovdu s-servizzi kruċjali tagħhom
 • ma hemm l-ebda teħid nett tal-art u t-tniġġis tal-ħamrija jitnaqqas għal livelli li mhumiex ta’ ħsara għas-saħħa tan-nies jew għall-ekosistemi
 • il-protezzjoni tal-ħamrija, il-ġestjoni sostenibbli tagħha u r-restawr ta’ ħamrija degradata huma standard komuni

Azzjonijiet

L-istrateġija fiha diversi azzjonijiet ewlenin

 • il-preżentazzjoni ta’ proposta leġiżlattiva ddedikata dwar is-saħħa tal-ħamrija sal-2023 biex tippermetti l-objettivi tal-istrateġija tal-UE dwar il-ħamrija u tinkiseb saħħa tajba tal-ħamrija sal-2050
 • il-ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija ssir in-normal il-ġdid, billi tiġi proposta skema għas-sidien tal-art biex il-ħamrija tagħhom tiġi ttestjata mingħajr ħlas, tiġi promossa l-ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija permezz tal-PAK u jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki
 • il-kunsiderazzjoni tal-proposta ta’ objettivi legalment vinkolanti biex jiġi limitat id-drenaġġ ta’ artijiet mistagħdra u ta’ ħamrija organika u biex jiġu restawrati artijiet tal-pit ġestiti u skulati biex jittaffa u jiġi adattat għat-tibdil fil-klima
 • l-investigazzjoni ta’ flussi ta’ ħamrija skavata u l-valutazzjoni tal-ħtieġa u tal-potenzjal għal “passaport tal-ħamrija” legalment vinkolanti biex tingħata spinta lill-ekonomija ċirkolari u jittejjeb l-użu mill-ġdid ta’ ħamrija nadifa
 • ir-restawr ta’ ħamrija degradata u r-rimedju ta’ siti kkontaminati
 • il-prevenzjoni tad-deżertifikazzjoni bl-iżvilupp ta’ metodoloġija komuni għall-valutazzjoni tad-deżertifikazzjoni u tad-degradazzjoni tal-art.
 • iż-żieda fir-riċerka, fid-data u fil-monitoraġġ dwar il-ħamrija
 • il-mobilizzazzjoni tal-involviment tas-soċjetà u r-riżorsi finanzjarji meħtieġa

Skeda ta’ żmien

Azzjonijiet preċedenti u futuri:

 1. 16 ta’ Frar - 16 ta’ Marzu 2022
  Sejħa għal evidenza qabel id-dispożizzjonijiet legali possibbli li ġejjin imsemmija fl-Istrateġija dwar il-Ħamrija
 2. 17 ta’ Novembru 2021
  Il-Kummissjoni tadotta Strateġija tal-UE dwar il-Ħamrija għall-2030

Midja

Ħamrija b’saħħitha hija l-pedament ta’ 95 % tal-ikel li nieklu u tospita 25 % tal-bijodiversità kollha fuq il-pjaneta. Huma l-alleati tagħna kontra t-tibdil fil-klima. L-għan tagħna huwa li niżguraw li l-ekosistemi kollha tal-ħamrija fl-UE jkunu b’saħħithom u reżiljenti sal-2050.