Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Стратегия за пластмасите

Стратегията на ЕС за пластмасите има за цел да трансформира начина, по който пластмасовите продукти се проектират, произвеждат, използват и рециклират в ЕС.

Цели

Стратегията за пластмасите има за цел да защити околната среда и да намали морските отпадъци, емисиите на парникови газове и зависимостта ни от вносни изкопаеми горива. Тя ще подкрепи по-устойчиви и по-безопасни модели на потребление и производство на пластмаси.

Стратегията за пластмасите също има за цел да трансформира начина, по който пластмасовите продукти се проектират, произвеждат, използват и рециклират в ЕС.

Действия

Превръщане на рециклирането в изгодно за бизнеса

 • нови правила за опаковките за подобряване на рециклируемостта на пластмасите и увеличаване на изискването за съдържание на рециклирана пластмаса
 • подобряване на разделното събиране на пластмасови отпадъци
 • стартиране на Кампания за ангажимент в целия ЕС, насочена към индустрията и публичните органи 

Ограничаване на пластмасовите отпадъци

 • Директива относно пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения
 • мерки за ограничаване на използването на микропластмаса в продуктите и за справяне и намаляване на неволното изпускане на микропластмаса в околната среда
 • мерки за пластмаси на биологична основа, биоразградими и компостируеми пластмаси
 • нови правила за пристанищните приемни съоръжения за справяне с морски отпадъци

Стимулиране на иновации и инвестиции

 • увеличаване на подкрепата за иновации с още 100 милиона евро за разработване на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали, за по-ефективни процеси на рециклиране и за проследяване и отстраняване на опасни вещества и замърсители от рециклирана пластмаса

Насърчаване на глобалната промяна

 • работа с нашите международни партньори за разработване на глобални решения и разработване на международни стандарти за пластмаси

За пълен списък с действия и тяхната хронология вижте Приложение I към стратегията за пластмасите.

 

Хронология

Минали и предстоящи действия

 1. 11 март 2020 г.
  Европейската комисия приема нов план за действие за кръгова икономика, включително преработени законодателни предложения за отпадъците
 2. 2 юли 2019 г.
  Директивата относно пластмасите за еднократна употреба влиза в сила
 3. 28 май 2018 г.
  Предложение на Комисията за директива относно пластмасите за еднократна употреба
 4. 16 януари 2018 г.
  Комисията приема стратегия на ЕС за пластмасите

Свързани теми