Skip to main content
Environment

Strateġija dwar il-plastik

L-istrateġija tal-UE dwar il-plastik għandha l-għan li tittrasforma l-mod kif il-prodotti tal-plastik jiġu ddisinjati, prodotti, użati u riċiklati fl-UE.

Objettivi

L-istrateġija dwar il-plastik għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent tagħna u tnaqqas l-iskart fil-baħar, l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u d-dipendenza tagħna fuq il-fjuwils fossili importati. Din se tappoġġa mudelli ta’ konsum u produzzjoni aktar sostenibbli u aktar sikuri għall-plastik.

L-istrateġija dwar il-plastik għandha l-għan ukoll li tittrasforma l-mod kif il-prodotti tal-plastik jiġu ddisinjati, prodotti, użati u riċiklati fl-UE.

Azzjonijiet

Ir-riċiklaġġ isir profittabbli għan-negozju

 • regoli ġodda dwar l-imballaġġ biex tittejjeb ir-riċiklabbiltà tal-plastik u tiżdied id-domanda għall-kontenut tal-plastik riċiklat
 • it-titjib tal-ġbir separat tal-iskart tal-plastik
 • It-tnedija ta’ kampanja ta’ wegħdiet madwar l-UE mmirata lejn l-industrija u l-awtoritajiet pubbliċi 

It-tnaqqis tal-iskart tal-plastik

 • Direttiva dwar prodotti tal-plastik li jintużaw darba u t-tagħmir tas-sajd
 • miżuri li jirrestrinġu l-użu ta’ mikroplastiks fil-prodotti u jindirizzaw u jnaqqsu r-rilaxx mhux intenzjonat ta’ mikroplastiks fl-ambjent
 • miżuri fuq plastiks b’bażi bijoloġika, bijodegradabbli u kompostabbli
 • regoli ġodda dwar il-faċilitajiet ta’ akkoljenza fil-portijiet biex jiġi indirizzat l-iskart fil-baħar

It-tmexxija tal-innovazzjoni u l-investiment

 • żieda fl-appoġġ għall-innovazzjoni, b’EUR 100 miljun addizzjonali biex jiġu żviluppati materjali tal-plastik aktar intelliġenti u riċiklabbli, biex il-proċessi ta’ riċiklaġġ isiru aktar effiċjenti, u biex jiġu traċċati u eliminati sustanzi u kontaminanti perikolużi mill-plastik riċiklat

L-ixprunar tal-bidla globali  

 • il-ħidma mas-sħab internazzjonali tagħna biex jitfasslu soluzzjonijiet globali u biex jiġu żviluppati standards internazzjonali dwar il-plastik

Għal lista sħiħa ta’ azzjonijiet u l-iskeda ta’ żmien tagħhom, ara l-Anness I tal-istrateġija dwar il-plastik.

 

Skeda ta’ żmien

Azzjonijiet preċedenti u futuri

 1. 11 ta’ Marzu 2020
  Il-Kummissjoni Ewropea tadotta pjan ta’ azzjoni ġdid dwar l-ekonomija ċirkolari, inkluż proposti leġiżlattivi riveduti dwar l-iskart
 2. 2 ta’ Lulju 2019
  Id-Direttiva dwar il-plastik li jintuża darba tidħol fis-seħħ
 3. 28 ta’ Mejju 2018
  Proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar il-plastik li jintuża darba biss
 4. 16 ta’ Jannar 2018
  Il-Kummissjoni tadotta strateġija tal-UE dwar il-plastik

Suġġetti relatati