Skip to main content
Environment

Plastikų strategija

ES plastikų strategijos tikslas – pakeisti plastikinių gaminių projektavimo, gamybos, naudojimo ir perdirbimo Europos Sąjungoje būdus.

Tikslai

Plastikų strategija siekiama apsaugoti mūsų aplinką ir sumažinti jūrą teršiančių šiukšlių kiekį, išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro. Pagal ją bus remiamos tvaresnės ir saugesnės plastikų vartojimo ir gamybos tendencijos.

Kitas plastikų strategijos tikslas – pakeisti plastikinių gaminių projektavimo, gamybos, naudojimo ir perdirbimo Europos Sąjungoje būdus.

Veiksmai

Užtikrinimas, kad perdirbimas būtų pelningas verslui

 • Naujoms pakuotėms taikomos taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti plastikų tinkamumą perdirbti ir perdirbto plastiko dalies paklausą.
 • Patobulinamas plastiko atliekų rūšiuojamasis surinkimas.
 • Pradedama vykdyti visos ES įsipareigojimų kampanija, skirta pramonei ir valdžios institucijoms. 

Plastiko atliekų susidarymo kontroliavimas

 • Direktyva dėl vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių.
 • Priemonės, skirtos apriboti mikroplastiko naudojimą gaminiuose ir spręsti savaiminio mikroplastiko išsiskyrimo į aplinką problemą bei mažinti išsiskiriantį jo kiekį.
 • Priemonės, susijusios su biologinės kilmės, biologiškai skaidžiais ir kompostuojamais plastikais.
 • Naujos taisyklės, taikomos uostų priėmimo įrenginiams, siekiant kovai su šiukšlių išmetimų į jūrą.

Inovacijų ir investicijų skatinimas

 • Didinama parama inovacijoms, skiriant papildomus 100 mln. EUR pažangesniems ir geriau perdirbamiems plastikams kurti, kad perdirbimo procesai būtų veiksmingesni ir perdirbtuose plastikuose būtų atsekamos ir iš jų pašalinamos pavojingos medžiagos bei teršalai.

Visuotinių pokyčių skatinimas 

 • Bendradarbiaujama su tarptautiniais partneriais kuriant visuotinius sprendimus ir tobulinant tarptautinius plastikų standartus.

Išsamų veiksmų sąrašą ir jų terminus rasite plastikų strategijos I priede.

 

Terminai

Ankstesni ir būsimi veiksmai

 1. 2020 m. kovo 11 d.
  Europos Komisija patvirtina naują Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, įskaitant peržiūrėtus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl atliekų.
 2. 2019 m. liepos 2 d.
  Įsigalioja Direktyva dėl vienkartinių plastikinių gaminių.
 3. 2018 m. gegužės 28 d.
  Komisijos pasiūlymas dėl Direktyvos dėl vienkartinių plastikinių gaminių.
 4. 2018 m. sausio 16 d.
  Komisija priima ES plastikų strategiją.

Susijusios temos