Skip to main content
Environment

Kunststofstrategie

De kunststofstrategie van de EU heeft tot doel kunststofproducten in de EU op een andere manier te ontwerpen, produceren, gebruiken en recyclen.

Doelen

De kunststofstrategie wil ons milieu beschermen en het zwerfvuil op zee, de uitstoot van broeikasgassen en onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen verminderen. Ze stimuleert duurzamere en veiligere consumptie- en productiepatronen voor kunststoffen.

Verder beoogt de kunststofstrategie kunststofproducten in de EU op een andere manier te ontwerpen, produceren, gebruiken en recyclen.

Maatregelen

Recycling winstgevend maken voor bedrijven

 • nieuwe regels voor verpakkingen, om de recycleerbaarheid van kunststoffen te verbeteren en de vraag naar een gerecycleerde kunststofinhoud te vergroten
 • verbeteren van de gescheiden inzameling van kunststofafval
 • opstarten van een campagne in de hele Unie om het bedrijfsleven en de overheid ertoe te bewegen toe te zeggen meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken (“pledging campaign”) 

Kunststofafval aan banden leggen

 • een richtlijn betreffende kunststofproducten voor eenmalig gebruik en vistuig
 • maatregelen om het gebruik van microplastics in producten te beperken en het onopzettelijk vrijkomen van microplastics in het milieu aan te pakken en tegen te gaan
 • maatregelen inzake biologisch afbreekbare, composteerbare en biokunststoffen
 • nieuwe regels voor havenontvangstvoorzieningen om zwerfvuil op zee aan te pakken

Innovatie en investeringen stimuleren

 • uitbreiding van steun voor innovatie, met nog eens 100 miljoen EUR voor de ontwikkeling van slimmere en beter recycleerbare kunststofmaterialen, de verbetering van recyclageprocessen en de opsporing en verwijdering van gevaarlijke stoffen en contaminanten uit gerecycleerde kunststoffen

Aanzetten tot wereldwijde veranderingen  

 • samenwerking met onze internationale partners om wereldwijde oplossingen te bedenken en internationale normen voor kunststoffen te ontwikkelen

Voor een volledige lijst van de maatregelen en hun tijdlijn verwijzen we naar Bijlage I van de kunststofstrategie.

 

Tijdlijn

Eerdere en toekomstige maatregelen

 1. 11 maart 2020
  Europese Commissie keurt nieuw actieplan voor circulaire economie goed, inclusief herziene wetgevingsvoorstellen over afval
 2. 2 juli 2019
  Richtlijn betreffende kunststofproducten voor eenmalig gebruik treedt in werking.
 3. 28 mei 2018
  Voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik
 4. 16 januari 2018
  Commissie keurt de EU-kunststofstrategie goed

Gerelateerde onderwerpen