Skip to main content
Environment

Strategija za plastiko

Cilj strategije EU za plastiko je preoblikovati način oblikovanja, proizvodnje, uporabe in recikliranja plastičnih izdelkov v EU.

Cilji

Cilj strategije za plastiko je zaščititi naše okolje in zmanjšati odpadke, odvržene na obalo ali v morje, emisije toplogrednih plinov in našo odvisnost od uvoženih fosilnih goriv. Podpirala bo bolj trajnostne ter varnejše vzorce porabe in proizvodnje plastike.

Cilj strategije za plastiko je tudi preoblikovati način oblikovanja, proizvodnje, uporabe in recikliranja plastičnih izdelkov v EU.

Dejavnosti

Naj bo recikliranje dobičkonosno za podjetja

 • Nova pravila za embalažo, ki bodo izboljšala možnost recikliranja plastike in povečala povpraševanje po vsebnosti reciklirane plastike,
 • izboljšanje ločenega zbiranja plastičnih odpadkov,
 • začetek kampanje na ravni EU, namenjene industriji in javnim organom. 

Zmanjševanje plastičnih odpadkov

 • Direktiva o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo in ribiškem orodju,
 • ukrepi za omejevanje uporabe mikroplastike v izdelkih ter obravnavanje in zmanjšanje nenamernega izpusta mikroplastike v okolje,
 • ukrepi za plastiko na biološki osnovi, biorazgradljivo in kompostljivo plastiko,
 • nova pravila o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za obvladovanje odpadkov iz pomorskega in ribolovnega sektorja, odvrženih na obalo ali v morje.

Spodbujanje inovacij in naložb

 • Povečanje podpore inovacijam z dodatnimi 100 milijoni evrov za razvoj pametnejših plastičnih materialov, ki jih je mogoče bolje reciklirati, učinkovitejše postopke recikliranja ter sledenje in odstranjevanje nevarnih snovi in onesnaževalcev iz reciklirane plastike.

Spodbujanje globalnih sprememb 

 • Sodelovanje z našimi mednarodnimi partnerji pri oblikovanju globalnih rešitev in razvoju mednarodnih standardov za plastiko

Za celoten seznam dejanj in njihovo časovnico glejte Annex I of the plastics strategy (Priloga I strategije za plastiko).

 

Časovnica

Prejšnje in prihodnje dejavnosti

 1. 11. marec 2020
  Evropska komisija je sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, vključno s spremenjenimi zakonodajnimi predlogi o odpadkih
 2. 2. julij 2019
  Veljati začne Direktiva o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo
 3. 28. maj 2018
  Predlog Komisije za direktivo o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo
 4. 16. januar 2018
  Komisija je sprejela strategijo EU za plastiko