Skip to main content
Environment

Plastmasas stratēģija

ES plastmasas stratēģijas mērķis ir mainīt veidu, kādā plastmasas izstrādājumi tiek izstrādāti, ražoti, izmantoti un pārstrādāti ES.

Mērķi

Plastmasas stratēģijas mērķis ir aizsargāt mūsu vidi un samazināt jūras piesārņojumu ar atkritumiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas un mūsu atkarību no importētā fosilā kurināmā. Tas atbalstīs ilgtspējīgākus un drošākus plastmasas patēriņa un ražošanas modeļus.

Tāpat plastmasas stratēģijas mērķis ir mainīt veidu, kādā plastmasas izstrādājumi tiek izstrādāti, ražoti, izmantoti un pārstrādāti ES.

Darbības

Padarīt pārstrādi izdevīgu uzņēmējdarbībai

 • jauni noteikumi par iepakojumu, lai uzlabotu plastmasas otrreizējo pārstrādi un palielinātu pieprasījumu pēc pārstrādātās plastmasas satura
 • plastmasas atkritumu dalītās savākšanas uzlabošana
 • uzsākt ES mēroga solīšanas kampaņu, kas iekļauj nozares un valsts iestādes 

Plastmasas atkritumu samazināšana

 • direktīva par vienreiz lietojamiem plastmasas izstrādājumiem un zvejas rīkiem
 • pasākumi, lai ierobežotu mikroplastmasas izmantošanu produktos un novērstu un samazinātu netīšu mikroplastmasas noplūdi vidē
 • pasākumi attiecībā uz bioloģiski ražotu, bioloģiski noārdāmu un kompostējamu plastmasu
 • jauni noteikumi par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām, lai cīnītos ar jūras atkritumiem

Inovāciju un investīciju veicināšana

 • palielināt atbalstu inovācijām, piešķirot papildu 100 miljonus eiro, lai izstrādātu viedākus un vairāk pārstrādājamus plastmasas materiālus, padarītu otrreizējās pārstrādes procesus efektīvākus, kā arī lai izsekotu un noņemtu bīstamās vielas un piesārņotājus no pārstrādātās plastmasas

Globālo pārmaiņu stimulēšana  

 • sadarbojoties ar mūsu starptautiskajiem partneriem, lai izstrādātu globālus risinājumus un izstrādātu starptautiskus plastmasas standartus

Pilnu darbību sarakstu un to laika grafiku skatiet sadaļā Plastmasas stratēģijas I pielikums.

Laika grafiks

Iepriekšējās un gaidāmās darbības

 1. 2020. gada 11. marts
  Eiropas Komisija pieņem jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu, tostarp pārskatītus tiesību aktu priekšlikumus par atkritumiem
 2. 2019. gada 2. jūlijs
  Stājas spēkā direktīva par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem
 3. 2018. gada 28. maijs
  Komisijas priekšlikums direktīvai attiecībā uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem
 4. 2018. gada 16. janvāris
  Komisija pieņem ES Plastmasas stratēģiju

Saistītās tēmas