Skip to main content
Environment

Strategia na rzecz tworzyw sztucznych

Celem strategii UE na rzecz tworzyw sztucznych jest zmiana sposobu projektowania, produkcji, użytkowania i recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych w UE.

Cele

Strategia na rzecz tworzyw sztucznych ma na celu ochronę naszego środowiska oraz zmniejszenie ilości odpadów morskich, emisji gazów cieplarnianych, a także naszego uzależnienia od importu paliw kopalnych. Będzie ona wspierać bardziej zrównoważone i bezpieczniejsze wzorce konsumpcji i produkcji tworzyw sztucznych.

Celem strategii na rzecz tworzyw sztucznych jest także zmiana sposobu projektowania, produkcji, użytkowania i recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych w UE.

Działania

Opłacalność recyklingu dla przedsiębiorstw

 • nowe przepisy dotyczące opakowań mające na celu poprawę możliwości recyklingu tworzyw sztucznych i zwiększenie zapotrzebowania na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
 • poprawa skuteczności selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych
 • uruchomienie ogólnounijnej kampanii składania zobowiązań kierowanej do przemysłu i władz publicznych 

Ograniczanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych

 • dyrektywa w sprawie produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i sprzętu rybackiego
 • podjęcie działań mających na celu ograniczenie stosowania mikroplastiku w produktach oraz rozwiązanie problemu i zmniejszenie niezamierzonego uwalniania mikroplastiku do środowiska
 • środki w zakresie tworzyw sztucznych pochodzenia naturalnego, ulegających biodegradacji i nadających się do kompostowania
 • nowe zasady dotyczące instalacji do odbioru odpadów w portach mające na celu walkę z problemem odpadów w morzach

Wspieranie innowacji i inwestycji

 • zwiększenie wsparcia dla innowacji poprzez przekazanie dodatkowych 100 mln euro na opracowanie bardziej inteligentnych i nadających się do recyklingu materiałów z tworzyw sztucznych, zwiększenie wydajności procesów recyklingu oraz śledzenie i usuwanie niebezpiecznych substancji i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi

Przyspieszanie globalnych zmian  

 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu opracowania globalnych rozwiązań i międzynarodowych standardów w zakresie tworzyw sztucznych

Pełna lista działań i ich harmonogram znajduje się w Załączniku I do strategii na rzecz tworzyw sztucznych.

 

Harmonogram

Wcześniejsze i dalsze działania

 1. 11 marca 2020 r.
  Komisja Europejska przyjmuje nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zmienione wnioski legislacyjne dotyczące odpadów
 2. 2 lipca 2019 r.
  Wejście w życie dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
 3. 28 maja 2018 r.
  Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
 4. 16 stycznia 2018 r.
  Komisja przyjmuje strategię na rzecz tworzyw sztucznych UE

Powiązane tematy