Skip to main content
Environment

Plastistrateegia

ELi plastistrateegia eesmärk on muuta plasttoodete kavandamise, tootmise, kasutamise ja ringlussevõtu viise ELis.

Eesmärgid

Plastistrateegia eesmärk on kaitsta meie keskkonda ja vähendada mereprügi, kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning meie sõltuvust imporditud fossiilkütustest. Lisaks toetab see säästvamaid ja ohutumaid plastide tarbimis- ja tootmisprotsesse.

Plastistrateegia eesmärk on muuta plasttoodete kavandamise, tootmise, kasutamise ja ringlussevõtu viise ELis.

Toimingud

Taaskasutamise ärile tulutoovaks muutmine

 • uued pakendireeglid, et plasti taaskasutust ja suurendada nõudlust ümbertöödeldud plastist valmistatud sisu järele
 • plastijäätmete sortimise parandamine
 • üleeuroopalise, tööstustele ja ametiasutustele suunatud lubaduste andmise kampaania käivitamine

Plastijäätmete ohjeldamine

 • ühekordselt kasutatavaid plasttooteid ja kalapüügivahendeid käsitlev direktiiv
 • mikroplasti toodetes kasutamist vähendavate ning tahtmatut mikroplasti keskkonda sattumist vähendavate meetmete loomine
 • meetmed bioloogiliste, biolagunevate ja kompostitavate plastide kohta
 • uued, merel tekkiva prügiga võitlemiseks loodud eeskirjad sadamate vastuvõturajatistele

Innovatsiooni ja investeeringute edendamine

 • innovatsiooni toetamise suurendamine, lisades 100 miljonit eurot, et arendada nutikamaid ja paremini taaskäideldavaid plastmaterjale, muuta ringlussevõtuprotsessid tõhusamaks ning tuvastada ja eemaldada ringlussevõetud plastist ohtlikke aineid ja saasteaineid

Globaalsete muutuste õhutamine

 • töötame oma rahvusvaheliste partneritega ülemaailmsete lahenduste leidmise ja rahvusvaheliste plastistandardite loomise nimel

Toimingute täieliku loendi ja nende ajaskaala leiate dokumendist Plastistrateegia I lisa.

 

Tähtajad

Eelnevad ja tulevased toimingud

 1. 11. märts 2020
  Euroopa Komisjon võtab vastu uue ringmajanduse tegevuskava, mis sisaldab muudetud jäätmeid käsitlevaid seadusandlikke ettepanekuid
 2. 2. juuli 2019
  Jõustub direktiiv ühekordselt kasutatavate plastesemete kohta
 3. 28. mai 2018
  Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv ühekordselt kasutatavate plastide kohta
 4. 16. jaanuar 2018
  Komisjon võtab vastu ELi plastistrateegia

Seotud teemad