Skip to main content
Environment

Muovistrategia

EU:n muovistrategian tavoitteena on muuttaa tapaa, jolla muovituotteita suunnitellaan, käytetään ja kierrätetään EU:ssa.

Tavoitteet

Muovistrategian tavoitteena on suojella ympäristöämme ja vähentää merten roskaantumista, kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuuttamme tuoduista fossiilisista polttoaineista. Se tukee kestävämpiä ja turvallisempia muovinkulutuksen ja tuotannon malleja.

Muovistrategian tavoitteena on myös muuttaa tapaa, jolla muovituotteita suunnitellaan, valmistetaan, käytetään ja kierrätetään EU:ssa.

Toimet

Yrityksille kannattava kierrättäminen

 • uudet pakkaussäännöt, joilla parannetaan muovien kierrätettävyyttä ja kasvatetaan kierrätetyn muoviaineksen kysyntää
 • muovijätteen erilliskeräyksen parantaminen
 • teollisuudelle ja julkisille viranomaisille suunnatun EU:n laajuisen lupauskampanjan käynnistäminen

Muovijätteen vähentäminen

 • direktiivi kertakäyttöisistä muovituotteista ja kalastusvälineistä
 • toimenpiteet tuotteiden mikromuovien käytön rajoittamiseksi ja mikromuovien tahattoman ympäristöön pääsyn käsittelemiseksi ja vähentämiseksi
 • biopohjaisia, biohajoavia ja kompostoitavia muoveja koskevat toimenpiteet
 • uudet säännöt satamien vastaanottotiloille ratkaisuna merellä sijaitsevien lähteiden aiheuttamaan merien roskaantumiseen

Innovaatioiden ja investointien edistäminen

 • innovointituen kasvattaminen osoittamalla 100 miljoonan euron lisärahoitus älykkäämpien ja paremmin kierrätettävien muovimateriaalien kehittämiseen, kierrätysprosessien tehostamiseen sekä vaarallisten ja haitallisten aineiden tunnistamiseen ja poistamiseen kierrätysmuoveista

maailmanlaajuisen muutoksen edistäminen 

 • yhteistyön tekeminen kansainvälisten kumppaneidemme kanssa maailmanlaajuisten ratkaisujen ja muoveja koskevien kansainvälisten standardien kehittämistä varten

Kattava luettelo toimenpiteistä ja niiden aikajanasta on saatavilla muovistrategian liitteessä I.

Aikajana

Aiemmat ja tulevat toimet

 1. 11. maaliskuuta 2020
  Euroopan komissio hyväksyy uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman, mukaan lukien tarkistetut jätteitä koskevat lainsäädäntöehdotukset
 2. 2. heinäkuuta 2019
  Kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva direktiivi tulee voimaan
 3. 28. toukokuuta 2018
  Komission ehdotus direktiiviksi kertakäyttömuoveista
 4. 16. tammikuuta 2018
  Komissio hyväksyi EU:n muovistrategian