Skip to main content
Environment

Strategie pro plasty

Cílem strategie EU v oblasti plastových výrobků je změnit způsob, jakým se plastové výrobky v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují.

Cíle

Cílem strategie pro plasty je chránit naše životní prostředí a snížit množství odpadu v mořích, emise skleníkových plynů a naši závislost na dovážených fosilních palivech. Podpoří udržitelnější a bezpečnější modely spotřeby a výroby plastů.

Strategie pro plasty usiluje také o změny v tom, jakým způsobem se v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují plastové výrobky.

Opatření

Zajistit, aby byla recyklace pro podnik zisková:

 • nová pravidla pro balení s cílem zvýšit možnosti recyklace plastů a zvýšit poptávku po obsahu recyklovaných plastů,
 • zlepšení odděleného sběru plastového odpadu,
 • spuštění závazkové kampaně v celé EU zaměřené na průmysl a veřejné orgány.

Omezování množství plastového odpadu:

 • směrnice o plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních,
 • opatření k omezení používání mikroplastů ve výrobcích a k řešení a omezení neúmyslného uvolňování mikroplastů do životního prostředí,
 • opatření pro bioplasty, biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty,
 • nová pravidla pro přístavní zařízení pro příjem odpadu cílená na boj s odpady pocházejícími z moře.

Podpora inovace a investic:

 • zvýšení podpory inovací s dalšími 100 miliony EUR na vývoj chytřejších a lépe recyklovatelných plastových materiálů, na zefektivnění procesů recyklace a na sledování a odstraňování nebezpečných látek a kontaminantů z recyklovaných plastů.

Urychlení globální změny:

 • spolupráce s mezinárodními partnery při navrhování globálních řešení a vývoji mezinárodních norem pro plasty.

Úplný seznam opatření a jejich časovou osu najdete v Příloze I ke strategii pro plasty.

Časová osa

Předchozí a nadcházející akce

 1. 11. března 2020
  Evropská komise přijala nový akční plán pro oběhové hospodářství včetně revidovaných legislativních návrhů týkajících se odpadů.
 2. 2. července 2019
  Vstupuje v platnost Směrnice o plastových výrobcích na jedno použití.
 3. 28. května 2018
  Vstupuje v platnost Směrnice o plastových výrobcích na jedno použití.
 4. 16. ledna 2018
  Komise přijala strategii EU pro plasty

Související témata