Skip to main content
Environment

Plaststrategi

EU's plaststrategi har til formål at transformere den måde, hvorpå plastprodukter designes, produceres, bruges og genanvendes i EU.

Formål

Plaststrategien har til formål at beskytte vores miljø og reducere havaffald, drivhusgasemissioner og vores afhængighed af importerede fossile brændstoffer. Den vil understøtte mere bæredygtige og sikrere forbrugs- og produktionsmønstre for plast.

EU's plaststrategi har også til formål at transformere den måde, hvorpå plastprodukter designes, produceres, bruges og genanvendes i EU.

Aktioner

Gør genbrug rentabel for erhvervslivet

 • nye regler om emballage for at forbedre genanvendeligheden af plast og øge efterspørgslen efter genanvendt plastindhold
 • forbedring af den separate indsamling af plastaffald
 • lancering af en EU-dækkende løftekampagne rettet mod industri og offentlige myndigheder 

Bekæmpelse af plastaffald

 • et direktiv om engangsplastprodukter og fiskeredskaber
 • foranstaltninger til at begrænse brugen af mikroplast i produkter og imødegå og reducere utilsigtet frigivelse af mikroplast i miljøet
 • foranstaltninger vedrørende biobaseret, bionedbrydelig og komposterbar plast
 • nye regler om havnemodtagelsesfaciliteter til at håndtere havbaseret affald fra havet

Fremme innovation og investering

 • opskalering af støtten til innovation med yderligere 100 millioner euro til at udvikle smartere og mere genanvendelige plastmaterialer, for at gøre genbrugsprocesser mere effektive og til at spore og fjerne farlige stoffer og forurenende stoffer fra genanvendt plast

Anspore til global forandring  

 • samarbejde med vores internationale partnere om at udtænke globale løsninger og udvikle internationale standarder for plastik

Se en komplet liste over handlinger og deres tidslinje i Bilag I til plaststrategien.

Tidslinje

Tidligere og kommende aktiviteter

 1. 11. marts 2020
  Europa-Kommissionen vedtager ny handlingsplan for cirkulær økonomi, herunder reviderede lovgivningsforslag om affald
 2. 2. juli 2019
  Direktivet om engangsplast træder i kraft
 3. 28. maj 2018
  Kommissionens forslag til direktiv om engangsplast
 4. 16. januar 2018
  Kommissionen vedtager EU's plaststrategi

Relaterede emner