Skip to main content
Environment

Strategia privind materialele plastice

Strategia UE privind materialele plastice urmărește să transforme modul în care produsele din plastic sunt proiectate, produse, utilizate și reciclate în UE.

Obiective

Strategia privind materialele plastice urmărește să protejeze mediul și să reducă deșeurile marine, emisiile de gaze cu efect de seră și dependența noastră de combustibilii fosili importați. Acesta va sprijini modele de consum și producție mai durabile și mai sigure pentru materialele plastice.

Strategia UE privind materialele plastice urmărește, de asemenea, să transforme modul în care produsele din plastic sunt proiectate, produse, utilizate și reciclate în UE.

Acțiuni

Transformarea reciclării într-o activitate profitabilă pentru firme

 • noi reguli privind ambalajele pentru a îmbunătăți nivelul de reciclare a materialelor plastice și pentru a spori cererea de conținut de plastic reciclat
 • îmbunătățirea colectării separate a deșeurilor din plastic
 • lansarea unei campanii de angajament la nivelul UE care să vizeze industria și autoritățile publice

Limitarea deșeurilor de plastic

 • o directivă privind produsele din plastic și uneltele de pescuit de unică folosință
 • măsuri pentru a restricționa utilizarea microplasticului în produse și pentru a aborda și a reduce eliberarea neintenționată a microplasticului în mediu
 • măsuri privind materialele plastice biologice, biodegradabile și compostabile
 • noi reguli privind instalațiile portuare de recepționare pentru a aborda problema deșeurilor marine de pe mare

Stimularea inovării și a investițiilor

 • extinderea sprijinului pentru inovare cu încă 100 de milioane EUR pentru a dezvolta materiale plastice mai inteligente și mai reciclabile, pentru a eficientiza procesele de reciclare și pentru a urmări și elimina substanțele periculoase și contaminanții din plasticul reciclat

Promovarea unei schimbări la nivel global

 • colaborăm cu partenerii noștri internaționali pentru a concepe soluții globale și pentru a dezvolta standarde internaționale privind materialele plastice

Pentru o listă completă a acțiunilor și cronologia acestora, consultați Anexa I la Strategia privind materialele plastice.

 

Calendar

Acțiuni anterioare și viitoare

 1. 11 martie 2020
  Comisia Europeană adoptă un nou plan de acțiune pentru economia circulară, inclusiv propuneri legislative revizuite privind deșeurile
 2. 2 iulie 2019
  Intră în vigoare Directiva privind produsele din plastic de unică folosință
 3. 28 mai 2018
  Propunerea de directivă a Comisiei privind materialele plastice de unică folosință
 4. 16 ianuarie 2018
  Comisia adoptă strategia UE privind materialele plastice

Subiecte conexe