Skip to main content
Environment

Odpady a recyklace

Ke klíčovým prvkům politiky EU v oblasti životního prostředí patří nakládání s odpady, které má být šetrné k životnímu prostředí a využívat druhotných materiálů v odpadech obsažených.

Přehled

Politika EU v oblasti odpadů si klade za cíl přispívat k oběhovému hospodářství tím, že se budou z odpadu v maximální možné míře získávat vysoce kvalitní zdroje. Zelená dohoda pro Evropu hodlá podporovat růst přechodem na moderní konkurenceschopné hospodářství efektivně využívající zdroje. V rámci tohoto přechodu bude přezkoumáno několik zákonů EU o odpadech. 

Právním rámcem EU pro zpracování odpadů a nakládání s nimi v EU je Rámcová směrnice o odpadech. Zavádí takzvanou „hierarchii priorit nakládání s odpady” neboli pořadí, v jakém se s odpady nakládá.

Určité kategorie odpadu vyžadují specifický přístup. Proto EU vedle zastřešujícího právního rámce disponuje také mnoha předpisy, které se týkají různých druhů odpadu.

Další informace o Rámcové směrnici o odpadech

 

5 tun odpadu
vyprodukuje průměrný Evropan každý rok.
Jen 38 %
odpadů v EU se recykluje.
Více než 60 %
domovního odpadu ještě stále v některých zemích EU končí na skládkách.

Cíle

Politika EU v oblasti odpadů má za cíl chránit životní prostředí a lidské zdraví a napomáhat přechodu EU na oběhové hospodářství. Vytyčuje úkoly a cíle za účelem

  • lepšího nakládání s odpady,
  • stimulace inovace v oblasti recyklace,
  • omezení skládkování.

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktní informace

Máte-li zájem o další informace o politice EU v oblasti odpadů, kontaktujte nás prostřednictvím této e-mailové adresy.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Generální ředitelství pro životní prostředí

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.