Skip to main content
Environment

Odpadki in recikliranje

Ravnanje z odpadki na okolju prijazen način in uporaba sekundarnih materialov, ki jih vsebujejo, sta ključna elementa okoljske politike EU.

Pregled

Cilj politike EU o odpadkih je prispevati h krožnemu gospodarstvu s čim večjim pridobivanjem visokokakovostnih virov iz odpadkov. Cilj evropskega zelenega dogovora je spodbujati rast s prehodom na sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Kot del tega prehoda bo pregledanih več zakonov EU o odpadkih.

Okvirna direktiva o odpadkih je pravni okvir EU za obdelavo in ravnanje z odpadki v EU. Uvaja prednostni vrstni red za ravnanje z odpadki, imenovan „hierarhija ravnanja z odpadki”.

Nekatere kategorije odpadkov zahtevajo posebne pristope. Zato ima EU poleg splošnega pravnega okvira veliko zakonov, ki obravnavajo različne vrste odpadkov.

Preberite več o Okvirni direktivi o odpadkih

 

5 ton odpadkov
vsako leto proizvede povprečni Evropejec.
Samo 38 %
odpadkov v EU se reciklira.
Več kot 60 %
gospodinjskih odpadkov v nekaterih državah EU se še vedno odlaga na odlagališča.

Cilji

Cilj politike EU o odpadkih je varovati okolje in zdravje ljudi ter pomagati pri prehodu EU na krožno gospodarstvo. Postavlja cilje za

  • izboljšanje ravnanja z odpadki,
  • spodbujanje inovacije pri recikliranju,
  • omejitev odlaganja odpadkov,

Posebne politike

Biorazgradljivi odpadki

Ukrepi EU za obdelavo bioloških odpadkov, vključno z omejevanjem količine, poslane na odlagališče.

Odlagališče odpadkov

Pravila EU za zmanjšanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, saj ta način ravnanja z odpadki najbolj onesnažuje okolje.

Odpadna embalaža

Pravila EU o embalaži in odpadni embalaži, vključno s cilji recikliranja in reciklirano vsebino.

Ladje

Pravila EU za bolj zeleno in varno recikliranje ladij.

Dejavnosti

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Stik

Za več informacij o politiki EU o odpadkih se obrnite na naš delovni poštni naslov.

News

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Generalni direktorat za okolje

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Generalni direktorat za okolje

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy