Skip to main content
Environment

Odpadki in recikliranje

Ravnanje z odpadki na okolju prijazen način in uporaba sekundarnih materialov, ki jih vsebujejo, sta ključna elementa okoljske politike EU.

Pregled

Cilj politike EU o odpadkih je prispevati h krožnemu gospodarstvu s čim večjim pridobivanjem visokokakovostnih virov iz odpadkov. Cilj evropskega zelenega dogovora je spodbujati rast s prehodom na sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Kot del tega prehoda bo pregledanih več zakonov EU o odpadkih.

Okvirna direktiva o odpadkih je pravni okvir EU za obdelavo in ravnanje z odpadki v EU. Uvaja prednostni vrstni red za ravnanje z odpadki, imenovan „hierarhija ravnanja z odpadki”.

Nekatere kategorije odpadkov zahtevajo posebne pristope. Zato ima EU poleg splošnega pravnega okvira veliko zakonov, ki obravnavajo različne vrste odpadkov.

Preberite več o Okvirni direktivi o odpadkih

 

5 ton odpadkov
vsako leto proizvede povprečni Evropejec.
Samo 38 %
odpadkov v EU se reciklira.
Več kot 60 %
gospodinjskih odpadkov v nekaterih državah EU se še vedno odlaga na odlagališča.

Cilji

Cilj politike EU o odpadkih je varovati okolje in zdravje ljudi ter pomagati pri prehodu EU na krožno gospodarstvo. Postavlja cilje za

  • izboljšanje ravnanja z odpadki,
  • spodbujanje inovacije pri recikliranju,
  • omejitev odlaganja odpadkov,

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Stik

Za več informacij o politiki EU o odpadkih se obrnite na naš delovni poštni naslov.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Generalni direktorat za okolje

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.