Skip to main content
Environment

Odpadki in recikliranje

Ravnanje z odpadki na okolju prijazen način in uporaba sekundarnih materialov, ki jih vsebujejo, sta ključna elementa okoljske politike EU.

Pregled

Cilj politike EU o odpadkih je prispevati h krožnemu gospodarstvu s čim večjim pridobivanjem visokokakovostnih virov iz odpadkov. Cilj evropskega zelenega dogovora je spodbujati rast s prehodom na sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Kot del tega prehoda bo pregledanih več zakonov EU o odpadkih.

Okvirna direktiva o odpadkih je pravni okvir EU za obdelavo in ravnanje z odpadki v EU. Uvaja prednostni vrstni red za ravnanje z odpadki, imenovan „hierarhija ravnanja z odpadki”.

Nekatere kategorije odpadkov zahtevajo posebne pristope. Zato ima EU poleg splošnega pravnega okvira veliko zakonov, ki obravnavajo različne vrste odpadkov.

Preberite več o Okvirni direktivi o odpadkih

 

5 ton odpadkov
vsako leto proizvede povprečni Evropejec.
Samo 38 %
odpadkov v EU se reciklira.
Več kot 60 %
gospodinjskih odpadkov v nekaterih državah EU se še vedno odlaga na odlagališča.

Cilji

Cilj politike EU o odpadkih je varovati okolje in zdravje ljudi ter pomagati pri prehodu EU na krožno gospodarstvo. Postavlja cilje za

  • izboljšanje ravnanja z odpadki,
  • spodbujanje inovacije pri recikliranju,
  • omejitev odlaganja odpadkov,

Posebne politike

Biorazgradljivi odpadki

Ukrepi EU za obdelavo bioloških odpadkov, vključno z omejevanjem količine, poslane na odlagališče.

Odlagališče odpadkov

Pravila EU za zmanjšanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, saj ta način ravnanja z odpadki najbolj onesnažuje okolje.

Odpadna embalaža

Pravila EU o embalaži in odpadni embalaži, vključno s cilji recikliranja in reciklirano vsebino.

Ladje

Pravila EU za bolj zeleno in varno recikliranje ladij.

Dejavnosti

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Stik

Za več informacij o politiki EU o odpadkih se obrnite na naš delovni poštni naslov.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Generalni direktorat za okolje

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Generalni direktorat za okolje

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.