Skip to main content
Environment

Hulladék és újrahasznosítás

A hulladékok környezetbarát kezelése és a bennük található másodlagos anyagok hasznosítása az EU környezetvédelmi politikájának kulcsfontosságú elemei.

Áttekintés

Az EU hulladékgazdálkodási politikájának célja, hogy hozzájáruljon a körforgásos gazdasághoz azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiváló minőségű erőforrásokat nyer ki a hulladékból. Az európai zöld megállapodás célja a növekedés előmozdítása a modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaságra való áttérés révén. Ennek az áttérésnek a részeként több hulladékkal kapcsolatos uniós jogszabályt is felülvizsgálnak.

A hulladékokról szóló keretirányelv az EU jogi kerete a hulladékok európai kezelésére. Bevezeti a hulladékgazdálkodás preferenciasorrendjét, az úgynevezett „hulladékhierarchiát”.

Bizonyos hulladékkategóriák speciális megközelítést igényelnek. Ezért az átfogó jogi keret mellett az EU-ban számos jogszabály foglalkozik a különböző hulladéktípusokkal.

További információ a hulladékokról szóló keretirányelvről

 

...
Egy átlagos európai polgár évente 5 tonna hulladékot termel
...
Az EU-ban termelődő hulladékok csak 38%-át hasznosítják újra
...
Egyes uniós országokban a háztartási hulladékok több mint 60%-a kerül még mindig hulladéklerakókba

Célok

Az EU hulladékgazdálkodási politikájának célja a környezet és az emberi egészség védelme, valamint az EU körforgásos gazdaságra való áttérésének elősegítése. Ennek érdekében célokat tűz ki a következő területeken:

  • a hulladékgazdálkodás javítása;
  • az újrahasznosítás innovációjának ösztönzése;
  • a hulladéklerakás korlátozása.

Konkrét irányelvek

Biológiailag lebomló hulladékok

A biohulladékok kezelésére vonatkozó uniós intézkedések, többek között a hulladéklerakókba kerülő mennyiség korlátozása.

Elhasználódott járművek

Uniós intézkedések a járművekből származó hulladékok keletkezésének megelőzésére és korlátozására, ha a járművek elhasználódnak.

Hulladéklerakók

A hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyiségének csökkentését célzó uniós szabályok, mivel ez a hulladékkezelés legszennyezőbb módja.

Csomagolási hulladékok

A csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó uniós szabályok, beleértve az újrafeldolgozási célokat és az újrafeldolgozott tartalmat.

Szennyvíziszap

A szennyvíziszap felhasználását szabályozó uniós előírások, valamint a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának előmozdítása.

Hajók

A hajók újrahasznosításának környezetbarátabbá és biztonságosabbá tételére vonatkozó uniós szabályok.

Fáradt olaj

A fáradt olaj gyűjtésére és kezelésére vonatkozó uniós szabályok.

Hulladékszállítás

Az EU határain belüli és kívüli hulladékszállításra vonatkozó uniós szabályok.

Tevékenységek

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kapcsolat

Az EU hulladékgazdálkodási politikájával kapcsolatos további információkért írjon az aktív postaládánkba.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Környezetvédelmi Főigazgatóság

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

  • Factsheet
  • Környezetvédelmi Főigazgatóság

Sustainable batteries in their full life-cycle

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy