Skip to main content
Environment

Hulladék és újrahasznosítás

A hulladékok környezetbarát kezelése és a bennük található másodlagos anyagok hasznosítása az EU környezetvédelmi politikájának kulcsfontosságú elemei.

Áttekintés

Az EU hulladékgazdálkodási politikájának célja, hogy hozzájáruljon a körforgásos gazdasághoz azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiváló minőségű erőforrásokat nyer ki a hulladékból. Az európai zöld megállapodás célja a növekedés előmozdítása a modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaságra való áttérés révén. Ennek az áttérésnek a részeként több hulladékkal kapcsolatos uniós jogszabályt is felülvizsgálnak.

A hulladékokról szóló keretirányelv az EU jogi kerete a hulladékok európai kezelésére. Bevezeti a hulladékgazdálkodás preferenciasorrendjét, az úgynevezett „hulladékhierarchiát”.

Bizonyos hulladékkategóriák speciális megközelítést igényelnek. Ezért az átfogó jogi keret mellett az EU-ban számos jogszabály foglalkozik a különböző hulladéktípusokkal.

További információ a hulladékokról szóló keretirányelvről

 

...
Egy átlagos európai polgár évente 5 tonna hulladékot termel
...
Az EU-ban termelődő hulladékok csak 38%-át hasznosítják újra
...
Egyes uniós országokban a háztartási hulladékok több mint 60%-a kerül még mindig hulladéklerakókba

Célok

Az EU hulladékgazdálkodási politikájának célja a környezet és az emberi egészség védelme, valamint az EU körforgásos gazdaságra való áttérésének elősegítése. Ennek érdekében célokat tűz ki a következő területeken:

  • a hulladékgazdálkodás javítása;
  • az újrahasznosítás innovációjának ösztönzése;
  • a hulladéklerakás korlátozása.

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kapcsolat

Az EU hulladékgazdálkodási politikájával kapcsolatos további információkért írjon az aktív postaládánkba.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Környezetvédelmi Főigazgatóság

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.