Skip to main content
Environment

Afval en recycling

Een milieuverantwoord beheer van afval en hergebruik van de hierin vervatte secundaire grondstoffen zijn essentiële elementen van het milieubeleid van de EU.

Overzicht

Het EU-afvalbeleid hoopt aan de circulaire economie bij te dragen door zoveel mogelijk hoogwaardige grondstoffen uit het afval te halen. De Europese Green Deal heeft tot doel groei te bevorderen via de overstap naar een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. In het kader van deze transitie zullen verschillende EU-afvalwetten opnieuw worden geëvalueerd. 

De kaderrichtlijn afvalstoffen is het wettelijke kader van de EU voor de verwerking en het beheer van afval in de EU. Deze richtlijn introduceert een volgorde van voorkeur voor afvalbeheer, de zogenaamde “afvalhiërarchie”.

Bepaalde afvalcategorieën vereisen een specifieke aanpak. Daarom beschikt de EU, naast het overkoepelende rechtskader, nog over tal van andere wetten om verschillende soorten afval aan te pakken.

Lees meer over de kaderrichtlijn afvalstoffen

 

5 ton afval
wordt elk jaar door de gemiddelde Europeaan geproduceerd
Slechts 38%
van het afval in de EU wordt gerecycled
Meer dan 60%
van het huishoudelijk afval gaat in sommige EU-landen nog steeds naar de vuilstort

Doelen

Het EU-afvalbeleid heeft tot doel het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen en de transitie van de EU naar een circulaire economie te ondersteunen. Het stelt doelen en streefcijfers vast voor

  • verbetering van het afvalbeheer
  • stimulering van innovatie in recycling
  • beperking van vuilstort

Specifiek beleid

Biologisch afbreekbaar afval

EU-maatregelen betreffende de behandeling van bioafval, met inbegrip van het beperken van de naar stortplaatsen gestuurde hoeveelheden.

Autowrakken

EU-maatregelen om afval van voertuigen te voorkomen en te beperken zodra ze aan het einde van hun levensduur zijn.

Stortplaatsafval

EU-regels om de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen, aangezien dit de meest vervuilende manier is om met afval om te gaan.

Mijnbouwafval

EU-regels betreffende het correcte beheer van mijnbouwafval.

Verpakkingsafval

EU-regels inzake verpakking en verpakkingsafval, inclusief recyclingdoelstellingen en gerecyclede inhoud.

Zuiveringsslib

EU-regels om het gebruik van zuiveringsslib te reguleren en het gebruik ervan in de landbouw te bevorderen.

Schepen

EU-regels om scheepsrecycling groener en veiliger te maken.

Afvalolie

EU-regels betreffende het inzamelen en behandelen van afgewerkte olie.

Maatregelen

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Contact

Neem voor meer informatie over het EU-afvalbeleid contact op met onze functionele mailbox.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Directoraat-generaal Milieu

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Directoraat-generaal Milieu

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.