Skip to main content
Environment

Afval en recycling

Een milieuverantwoord beheer van afval en hergebruik van de hierin vervatte secundaire grondstoffen zijn essentiële elementen van het milieubeleid van de EU.

Overzicht

Het EU-afvalbeleid hoopt aan de circulaire economie bij te dragen door zoveel mogelijk hoogwaardige grondstoffen uit het afval te halen. De Europese Green Deal heeft tot doel groei te bevorderen via de overstap naar een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. In het kader van deze transitie zullen verschillende EU-afvalwetten opnieuw worden geëvalueerd. 

De kaderrichtlijn afvalstoffen is het wettelijke kader van de EU voor de verwerking en het beheer van afval in de EU. Deze richtlijn introduceert een volgorde van voorkeur voor afvalbeheer, de zogenaamde “afvalhiërarchie”.

Bepaalde afvalcategorieën vereisen een specifieke aanpak. Daarom beschikt de EU, naast het overkoepelende rechtskader, nog over tal van andere wetten om verschillende soorten afval aan te pakken.

Lees meer over de kaderrichtlijn afvalstoffen

 

5 ton afval
wordt elk jaar door de gemiddelde Europeaan geproduceerd
Slechts 38%
van het afval in de EU wordt gerecycled
Meer dan 60%
van het huishoudelijk afval gaat in sommige EU-landen nog steeds naar de vuilstort

Doelen

Het EU-afvalbeleid heeft tot doel het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen en de transitie van de EU naar een circulaire economie te ondersteunen. Het stelt doelen en streefcijfers vast voor

  • verbetering van het afvalbeheer
  • stimulering van innovatie in recycling
  • beperking van vuilstort

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Contact

Neem voor meer informatie over het EU-afvalbeleid contact op met onze functionele mailbox.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Directoraat-generaal Milieu

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.