Skip to main content
Environment

Jätteet ja kierrättäminen

Ympäristön kannalta hyväksyttävä jätteenkäsittely ja uusiomateriaalien hyödyntäminen ovat EU:n ympäristöpolitiikan keskeisiä osia.

Katsaus

EU:n jätepolitiikan tavoitteena on edistää kiertotaloutta ottamalla jätteistä talteen mahdollisimman paljon laadukkaita luonnonvaroja. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää siirtymistä nykyaikaiseen, resurssitehokkaaseen ja kilpailukykyiseen talouteen. Osana siirtymää useita EU:n jätelakeja tarkistetaan. 

Jätepuitedirektiivi on EU:n oikeudellinen kehys jätteiden käsittelylle ja jätehuollolle. Se sisältää jätteenkäsittelyn suositusjärjestyksen, jotka kutsutaan jätehierarkiaksi.

Tiettyjen jäteluokkien jätteet edellyttävät erityisiä lähestymistapoja. Siksi EU:ssa on säädetty yleisen oikeudellisen puitteen lisäksi useita lakeja, joissa käsitellään eri jätetyyppejä.

Lue lisää jätepuitedirektiivistä

 

5 tonnia jätettä
Keskivertoeurooppalaisen vuodessa tuottama määrä
vain 38 %
jätteestä kierrätetään EU:ssa
Yli 60 %
kotitalousjätteestä sijoitetaan edelleen kaatopaikoille joissain EU-maissa

Tavoitteet

EU:n jätepolitiikan tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä sekä edistää EU:n siirtymistä kiertotalouteen. Se määrittää tavoitteita ja päämääriä, jotka edistävät

  • jätehuollon parantamista
  • kierrätysinnovaatioihin tarvittavia oivalluksia
  • rajoittaa kaatopaikalle sijoittamista

Alakohtaiset politiikat

Biohajoava jäte

EU:n toimenpiteet biojätteen käsittelyssä, mukaan lukien kaatopaikalle sijoitettavan biojätteen rajoittaminen

Romuajoneuvot

EU:n toimenpiteet ajoneuvoista aiheutuvan jätteen estämiseksi ja rajoittamiseksi niin käyttöiän lopussa

Kaatopaikkajäte

EU:n säännöt kaatopaikalle sijoitettavan jätteen vähentämiseksi, kosta kaatopaikalle sijoittaminen on saastuttavin tapa käsitellä jätettä

Kaivosjäte

EU:n säännöt kaivosjätteen asianmukaisesta käsittelystä

Pakkausjätteet

EU:n säännöt pakkauksista ja pakkausjätteistä, mukaan lukien kierrätystavoitteet ja kierrätetty sisältö

Puhdistamoliete

EU:n säännöt, joilla säännellään puhdistamolietteen käyttöä ja edistetään sen käyttöä maataloudessa

Alukset

EU:n säännöt aluskierrätyksen ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi

Jäteöljy

EU:n säännöt jäteöljyjen keräämisestä ja käsittelystä

Jätteiden siirrot

EU:n säännöt jätteiden kuljettamisesta EU:n alueella ja sen rajojen ulkopuolelle

Toimet

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Yhteystiedot

Jos haluat lisää tietoa EU:n jätepolitiikasta, ota yhteyttä meidän toimivaan postilaatikkoomme.

News

News article |

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Ympäristöasioiden pääosasto

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Ympäristöasioiden pääosasto

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy