Skip to main content
Environment

Jätteet ja kierrättäminen

Ympäristön kannalta hyväksyttävä jätteenkäsittely ja uusiomateriaalien hyödyntäminen ovat EU:n ympäristöpolitiikan keskeisiä osia.

Katsaus

EU:n jätepolitiikan tavoitteena on edistää kiertotaloutta ottamalla jätteistä talteen mahdollisimman paljon laadukkaita luonnonvaroja. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää siirtymistä nykyaikaiseen, resurssitehokkaaseen ja kilpailukykyiseen talouteen. Osana siirtymää useita EU:n jätelakeja tarkistetaan. 

Jätepuitedirektiivi on EU:n oikeudellinen kehys jätteiden käsittelylle ja jätehuollolle. Se sisältää jätteenkäsittelyn suositusjärjestyksen, jotka kutsutaan jätehierarkiaksi.

Tiettyjen jäteluokkien jätteet edellyttävät erityisiä lähestymistapoja. Siksi EU:ssa on säädetty yleisen oikeudellisen puitteen lisäksi useita lakeja, joissa käsitellään eri jätetyyppejä.

Lue lisää jätepuitedirektiivistä

 

5 tonnia jätettä
Keskivertoeurooppalaisen vuodessa tuottama määrä
vain 38 %
jätteestä kierrätetään EU:ssa
Yli 60 %
kotitalousjätteestä sijoitetaan edelleen kaatopaikoille joissain EU-maissa

Tavoitteet

EU:n jätepolitiikan tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä sekä edistää EU:n siirtymistä kiertotalouteen. Se määrittää tavoitteita ja päämääriä, jotka edistävät

  • jätehuollon parantamista
  • kierrätysinnovaatioihin tarvittavia oivalluksia
  • rajoittaa kaatopaikalle sijoittamista

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Yhteystiedot

Jos haluat lisää tietoa EU:n jätepolitiikasta, ota yhteyttä meidän toimivaan postilaatikkoomme.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Ympäristöasioiden pääosasto

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.