Skip to main content
Environment

Jäätmed ja taaskäitlus

Jäätmete keskkonnaohutu käitlemine ja neis sisalduvate teiseste materjalide kasutamine on ELi keskkonnapoliitika põhielemendid.

Ülevaade

ELi jäätmepoliitika eesmärk on panustada ringmajandusse, ammutades jäätmetest võimalikult palju kvaliteetseid ressursse. Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on edendada majanduskasvu, kaasaegsele, ressursitõhusale ja konkurentsivõimelisele majandusele ülemineku teel. Selle ülemineku osana vaadatakse läbi mitmed ELi jäätmeseadused.

Jäätmete raamdirektiiv on ELi õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks ja käitlemiseks ELis. See kehtestab jäätmekäitluse eelisjärjekorra, mida nimetatakse jäätmehierarhiaks.

Teatud jäätmekategooriad nõuavad spetsiifilist lähenemist. Seetõttu on EL lisaks üldisele õigusraamistikule loonud ka palju eri liiki jäätmeid käsitlevaid seadusi.

Lugege lisateavet jäätmete raamdirektiivi kohta

 

5 tonni jäätmeid
toodab keskmine eurooplane igal aastal
ainult 38%
ELis toodetavatest jäätmetest taaskäideldakse
üle 60 massi%
olmejäätmetest läheb mõnes ELi riigis ikka veel prügilasse

Eesmärgid

ELi jäätmepoliitika eesmärk on kaitsta keskkonda ja inimeste tervist ning aidata ELil üle minna ringmajandusele. Selle eesmärgiks on

  • parandada jäätmekäitlust
  • stimuleerida innovatsiooni taaskasutuse vallas
  • piirata jäätmete prügilasse ladestamist

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktandmed

ELi jäätmepoliitika kohta lisateabe saamiseks saatke kiri meie funktsionaalsesse postkasti.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Keskkonna peadirektoraat

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.