Skip to main content
Environment

Odpad a recyklácia

Ku kľúčovým prvkom politiky EÚ v oblasti životného prostredia patrí nakladanie s odpadmi, ktoré má byť šetrné k životnému prostrediu a využívať druhotné materiály v obsiahnuté v odpadoch.

Prehľad

Politika EÚ v oblasti odpadov si kladie za cieľ prispievať k obehovému hospodárstvu tým, že sa budú z odpadu v maximálnej možnej miere získavať vysoko kvalitné zdroje. Zámerom Zelenej dohody pre Európu je podporovať rast prechodom na moderné konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. V rámci tohto prechodu sa preskúma niekoľko právnych predpisov EÚ o odpadoch. 

Právnym rámcom EÚ pre spracovanie odpadov a nakladanie s nimi v EÚ je rámcová smernica o odpadoch. Zavádza takzvanú „hierarchiu priorít nakladania s odpadmi” alebo poradie, v akom sa s odpadmi nakladá.

Určité kategórie odpadov vyžadujú špecifický prístup. Preto EÚ okrem zastrešujúceho právneho rámca disponuje aj mnohými predpismi, ktoré sa týkajú rôznych druhov odpadu.

Ďalšie informácie o rámcovej smernici o odpade

5 ton odpadu
vytvorí priemerný Európan každý rok.
Len 38 %
odpadu v EÚ sa recykluje.
Vyše 60 %
komunálneho odpadu v niektorých krajinách EÚ ešte stále končí na skládkach.

Ciele

Cieľom politiky EÚ v oblasti odpadov je chrániť životné prostredie a ľudské zdravie a uľahčovať prechod EÚ na obehové hospodárstvo. Stanovuje zámery a ciele s cieľom

  • zlepšiť nakladanie s odpadmi,
  • podporiť inovácie v oblasti recyklácie,
  • obmedziť skládkovanie.

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktné informácie

Ak máte záujem o ďalšie informácie o politike EÚ v oblasti odpadov, kontaktujte nás prostredníctvom tejto poštovej schránky.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.