Skip to main content
Environment

Avfall och återvinning

Att hantera avfall på ett miljövänligt sätt och använda de sekundära material som de innehåller är nyckelelement i EU:s miljöpolitik.

Översikt

Målet för EU:s politik på avfallsområdet är att bidra till den cirkulära ekonomin genom att i största möjliga utsträckning utvinna högkvalitativa resurser från avfall. EU:s gröna giv syftar till att främja tillväxt genom att övergå till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Som en del av denna övergång kommer flera av EU:s avfallslagar att ses över. 

Ramdirektivet för avfall är EU:s rättsliga ram för behandling och hantering av avfall i EU. I detta presenteras den så kallade avfallshierarkin, som är en prioriteringsordning för avfallshantering.

Vissa avfallskategorier kräver särskilda tillvägagångssätt. Därför har EU, i tillägg till den övergripande rättsliga ramen, antagit många olika lagar för att hantera olika typer av avfall.

Läs mer om ramdirektivet för avfall

 

5 ton avfall
produceras av den genomsnittliga europén varje år
Endast 38 %
av avfallet i EU återvinns
Över 60 %
av hushållsavfallet går i vissa EU-länder fortfarande till deponeringsanläggningar

Mål

EU:s avfallspolitik syftar till att skydda miljön och människors hälsa och bidra till EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. Politiken sätter upp mål som syftar till att

  • förbättra avfallshanteringen
  • stimulera till innovation inom återvinning
  • begränsa deponeringen av avfall

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontakt

Du kan få mer information om EU:s avfallspolitik genom att kontakta oss på vår e-postadress.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Generaldirektoratet för miljö

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.