Skip to main content
Environment

Atkritumi un pārstrāde

Atkritumu apsaimniekošana videi nekaitīgā veidā un tajos esošo otrreizējo materiālu izmantošana ir galvenie ES vides politikas elementi.

Pārskats

ES atkritumu politikas mērķis ir veicināt aprites ekonomiku, no atkritumiem iegūstot pēc iespējas vairāk augstas kvalitātes resursu. Eiropas Zaļā kursa mērķis ir veicināt izaugsmi, pārejot uz modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Šīs pārejas ietvaros tiks pārskatīti vairāki ES tiesību akti par atkritumiem. 

Atkritumu pamatdirektīva ir ES tiesiskais regulējums atkritumu apstrādei un apsaimniekošanai ES. Tas ievieš atkritumu apsaimniekošanas priekšrocību secību, ko sauc par "atkritumu hierarhiju".

Dažām atkritumu kategorijām nepieciešama īpaša pieeja. Tāpēc ES ir ne tikai visaptverošais tiesiskais regulējums, bet arī daudzi tiesību akti, kas attiecas uz dažādiem atkritumu veidiem.

Lasīt vairāk par Atkritumu pamatdirektīvu

 

5 tonnas atkritumu
ik gadu saražo vidusmēra eiropietis
Tikai 38 %
atkritumu ES tiek pārstrādāti
Vairāk nekā 60 %
sadzīves atkritumu joprojām tiek apglabāti poligonos dažās ES valstīs

Mērķi

ES atkritumu politikas mērķis ir aizsargāt vidi un cilvēku veselību un palīdzēt ES pāriet uz aprites ekonomiku. Tas nosaka mērķus un uzdevumus

  • uzlabot atkritumu apsaimniekošanu
  • stimulēt inovācijas otrreizējā pārstrādē
  • ierobežot apglabāšanu poligonos

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktinformācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par ES atkritumu politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu funkcionālo pastkasti.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Vides ģenerāldirektorāts

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.