Skip to main content
Environment

Atkritumi un pārstrāde

Atkritumu apsaimniekošana videi nekaitīgā veidā un tajos esošo otrreizējo materiālu izmantošana ir galvenie ES vides politikas elementi.

Pārskats

ES atkritumu politikas mērķis ir veicināt aprites ekonomiku, no atkritumiem iegūstot pēc iespējas vairāk augstas kvalitātes resursu. Eiropas Zaļā kursa mērķis ir veicināt izaugsmi, pārejot uz modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Šīs pārejas ietvaros tiks pārskatīti vairāki ES tiesību akti par atkritumiem. 

Atkritumu pamatdirektīva ir ES tiesiskais regulējums atkritumu apstrādei un apsaimniekošanai ES. Tas ievieš atkritumu apsaimniekošanas priekšrocību secību, ko sauc par "atkritumu hierarhiju".

Dažām atkritumu kategorijām nepieciešama īpaša pieeja. Tāpēc ES ir ne tikai visaptverošais tiesiskais regulējums, bet arī daudzi tiesību akti, kas attiecas uz dažādiem atkritumu veidiem.

Lasīt vairāk par Atkritumu pamatdirektīvu

 

5 tonnas atkritumu
ik gadu saražo vidusmēra eiropietis
Tikai 38 %
atkritumu ES tiek pārstrādāti
Vairāk nekā 60 %
sadzīves atkritumu joprojām tiek apglabāti poligonos dažās ES valstīs

Mērķi

ES atkritumu politikas mērķis ir aizsargāt vidi un cilvēku veselību un palīdzēt ES pāriet uz aprites ekonomiku. Tas nosaka mērķus un uzdevumus

  • uzlabot atkritumu apsaimniekošanu
  • stimulēt inovācijas otrreizējā pārstrādē
  • ierobežot apglabāšanu poligonos

Konkrētas politikas

Poligona atkritumi

ES noteikumi, lai samazinātu uz poligonu nogādāto atkritumu daudzumu, jo tas ir vispiesārņojošākais veids, kā rīkoties ar atkritumiem.

Iepakojuma atkritumi

ES noteikumi par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem, tostarp otrreizējās pārstrādes mērķi un pārstrādātais saturs.

Notekūdeņu dūņas

ES noteikumi, kas regulē notekūdeņu dūņu izmantošanu un veicina to izmantošanu lauksaimniecībā.

Kuģi

ES noteikumi par to, kā padarīt kuģu pārstrādi videi nekaitīgāku un drošāku.

Darbības

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktinformācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par ES atkritumu politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu funkcionālo pastkasti.

News

News article |

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Vides ģenerāldirektorāts

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Vides ģenerāldirektorāts

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy