Skip to main content
Environment

Nová lesní strategie EU do roku 2030

Za účelem zvýšení množství a zlepšení kvality lesů v EU

Cíle

Tato strategie představuje vizi a stanovuje konkrétní opatření ke zvýšení množství a zlepšení kvality lesů EU a k posílení jejich ochrany, obnovy a odolnosti. Jejím cílem je přizpůsobit evropské lesy novým podmínkám, výkyvům počasí a vysoké nejistotě způsobené klimatickými změnami. To je předpokladem pro to, aby lesy i nadále plnily své sociálně-ekonomické funkce a aby zajišťovaly aktivní venkovské oblasti s prosperující populací.

Titulky

 

Nová strategie EU pro lesy posílí sociálně-ekonomické funkce lesů, a tedy zajistí prosperitu venkovských oblastí a podporu lesnického biohospodářství v mezích udržitelnosti. Bude také chránit, obnovovat a rozšiřovat lesy EU, aby se vyrovnaly s klimatickými změnami a aby se podařilo zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti a zajistit odolné a multifunkční lesní ekosystémy, a to těmito prostředky:

 • podpora udržitelného lesního biohospodářství pro dřevěné výrobky s dlouhou životností,
 • zajištění udržitelného využívání zdrojů na bázi dřeva pro bioenergii,
 • podpora nedřevěného lesního biohospodářství včetně ekoturistiky,
 • rozvoj dovedností a podpora lidí směrem k udržitelnému lesnickému biohospodářství,
 • ochrana posledních zbývajících původních a starých lesů v EU,
 • zajištění obnovy lesů a posílení udržitelného lesního hospodaření v rámci adaptace na klima a za účelem zvýšení odolnosti lesů,
 • obnova lesů a zalesňování nelesních ploch biologicky rozmanitými lesy, mimo jiné vysazení 3 miliard dalších stromů do roku 2030,
 • poskytování finančních pobídek vlastníkům a správcům lesů za účelem zvýšení počtu lesů EU a jejich kvality.

Strategie se také zaměřuje na tyto oblasti:

 • strategické monitorování lesů, podávání zpráv a sběr dat,
 • rozvoj silného programu výzkumu a inovací ke zlepšení našich znalostí o lesích,
 • zavedení inkluzivního a koherentního rámce pro správu lesů EU,
 • zintenzivnění provádění a prosazování stávajícího acquis EU.

Časová osa

Klíčová data související s novou strategií EU pro lesy

 1. 14. července 2021
  Zveřejnění nové strategie EU pro lesy do roku 2030a
 2. 20. května 2020
  Zveřejnění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
 3. 11. prosince 2019
  Zveřejnění Zelené dohody pro Evropu

News