Skip to main content
Environment

Strateġija ġdida tal-UE għall-foresti għall-2030

Biex jittejbu l-kwantità u l-kwalità tal-foresti tal-UE

Objettivi

L-istrateġija tistabbilixxi viżjoni u azzjonijiet konkreti biex jittejbu l-kwantità u l-kwalità tal-foresti tal-UE u jissaħħu l-protezzjoni, ir-restawr u r-reżiljenza tagħhom. Din għandha l-għan li tadatta l-foresti tal-Ewropa għall-kundizzjonijiet il-ġodda, għall-estremitajiet tat-temp u għall-inċertezza għolja li ġġib magħha t-tibdil fil-klima. Din hija prekondizzjoni għall-foresti biex ikomplu jwettqu l-funzjonijiet soċjoekonomiċi tagħhom, u biex jiżguraw żoni rurali vibranti b’popolazzjonijiet li qed jirnexxu.

Intestaturi

L-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-foresti se tappoġġa l-funzjonijiet soċjoekonomiċi tal-foresti għal żoni rurali b’saħħithom u se tagħti spinta lill-bijoekonomija bbażata fuq il-foresti fi ħdan il-limiti tas-sostenibbiltà. Se tipproteġi, tirrestawra u twessa’ wkoll il-foresti tal-UE biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima, ireġġgħu lura t-telf tal-bijodiversità u jiżguraw ekosistemi tal-foresti reżiljenti u multifunzjonali billi

 • tippromwovi l-bijoekonomija sostenibbli tal-foresti għal prodotti tal-injam b’ħajja twila
 • tiżgura l-użu sostenibbli ta’ riżorsi bbażati fuq l-injam għall-bijoenerġija
 • tippromwovi l-bijoekonomija mhux ibbażata fuq il-foresti, inkluż l-ekoturiżmu
 • tiżviluppa l-ħiliet u tinforma n-nies dwar il-bijoekonomija sostenibbli bbażata fuq il-foresti
 • tipproteġi l-aħħar foresti primarji u antiki li fadal tal-UE
 • tiżgura r-restawr tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli msaħħa tal-foresti għall-adattament għat-tibdil fil-klima u r-reżiljenza tal-foresti
 • ir-riforestazzjoni u l-afforestazzjoni ta’ foresti bijodiversi, inkluż bit-tħawwil ta’ 3 biljun siġra addizzjonali sal-2030
 • tipprovdi inċentivi finanzjarji għas-sidien u l-maniġers tal-foresti għat-titjib tal-kwantità u l-kwalità tal-foresti tal-UE

L-istrateġija tiffoka wkoll fuq

 • il-monitoraġġ strateġiku tal-foresti, ir-rapportar u l-ġbir tad-data
 • l-iżvilupp ta’ aġenda b’saħħitha għar-riċerka u l-innovazzjoni biex jittejjeb l-għarfien tagħna dwar il-foresti
 • l-implimentazzjoni ta’ qafas ta’ governanza tal-foresti tal-UE inklużiv u koerenti
 • it-tisħiħ tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-acquis eżistenti tal-UE

Skeda ta’ żmien

Dati ewlenin relatati mal-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-foresti

 1. 14 ta’ Lulju 2021
  Pubblikazzjoni tal-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-foresti għall-2030
 2. 20 ta’ Mejju 2020
  Pubblikazzjoni tal-istrateġija tal-UE dwar il-bijodiversità għall-2030
 3. 11 ta’ Diċembru 2019
  Pubblikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew

News