Skip to main content
Environment

Ny EU-skovstrategi for 2030

At forbedre mængden og kvaliteten af EU's skove

Formål

Strategien opstiller en vision og konkrete aktiviteter, der har til formål at forbedre mængden og kvaliteten af EU's skove og at styrke deres beskyttelse, genopretning og modstandsdygtighed. Den har til formål at tilpasse Europas skove til de nye forhold, ekstreme vejrforhold og høj usikkerhed forårsaget af klimaforandringer. Dette er en forudsætning for, at skovene fortsat kan opfylde deres socioøkonomiske funktioner og for at sikre levende landdistrikter med en velfungerende befolkning.

Overskrifter

EU's nye skovstrategi vil støtte skovenes socioøkonomiske funktioner med henblik på blomstrende landdistrikter og fremme af den skovbaserede bioøkonomi inden for bæredygtighedsgrænserne. Den vil også beskytte, genoprette og udvide EU's skove for at bekæmpe klimaforandringer, vende tabet af biodiversitet og sikre modstandsdygtige og multifunktionelle skovøkosystemer ved at

 • fremme den bæredygtige skovbioøkonomi for langtidsholdbare træprodukter
 • sikre bæredygtig brug af træbaserede ressourcer til bioenergi
 • fremme ikke-træskovsbaseret bioøkonomi, herunder økoturisme
 • udvikle færdigheder og styrke menneskers indflydelse med henblik på en bæredygtig skovbaseret bioøkonomi
 • beskytte EU's sidste tilbageværende urskove og gamle skove
 • sikre skovgenopretning og styrke bæredygtig skovforvaltning med henblik på klimatilpasning og skovens modstandsdygtighed
 • gen- og skovrejsning af biodiverse skove, herunder ved at plante yderligere 3 milliarder træer inden 2030
 • at give økonomiske incitamenter til skovejere og -forvaltere til at forbedre mængden og kvaliteten af EU's skove

Strategien har også fokus på

 • strategisk skovovervågning, rapportering og dataindsamling
 • udvikling af en stærk forsknings- og innovationsdagsorden for at forbedre vores viden om skove
 • implementering af en inkluderende og sammenhængende EU-ramme for skovforvaltning
 • optrapning af gennemførelsen og håndhævelsen af gældende EU-ret

Tidslinje

Nøgledatoer relateret til EU's nye skovstrategi

 1. 14. juli 2021
  Offentliggørelse af EU's nye skovstrategi for 2030
 2. 20. maj 2020
  Offentliggørelse af EU's nye strategi for biodiversitet for 2030
 3. 11. december 2019.
  Offentliggørelse af den europæiske grønne pagt

News