Skip to main content
Environment

Nova strategija EU za gozdove do leta 2030

Za izboljšanje količine in kakovosti gozdov EU

Cilji

Strategija določa vizijo in konkretne ukrepe za izboljšanje količine in kakovosti gozdov EU ter krepitev njihovega varstva, obnove in odpornosti. Njen cilj je prilagoditi evropske gozdove novim razmeram, vremenskim ekstremom in veliki negotovosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe. To je predpogoj, da gozdovi še naprej opravljajo svoje socialno-ekonomske funkcije in zagotavljajo živahna podeželska območja z uspešnim prebivalstvom.

Naslovi

Nova strategija EU za gozdove bo podpirala socialno-ekonomske funkcije gozdov za uspešna podeželska območja in spodbujanje biogospodarstva, ki temelji na gozdovih, v mejah trajnosti. Prav tako bo zaščitila, obnovila in povečala gozdove EU za boj proti podnebnim spremembam, obrnila izgubo biotske raznovrstnosti in zagotovila odporne in večnamenske gozdne ekosisteme

 • s spodbujanjem trajnostnega gozdnega biogospodarstva za lesne proizvode z dolgo življenjsko dobo,
 • z zagotavljanjem trajnostne rabe lesnih virov za bioenergijo,
 • s spodbujanjem nelesnega biogospodarstva, ki temelji na gozdovih, vključno z ekoturizmom,
 • z razvijanjem spretnosti in krepitvijo moči ljudi za trajnostno biogospodarstvo, ki temelji na gozdovih,
 • z varovanjem zadnjih preostalih primarnih in starih gozdov v EU.
 • z zagotavljanjem obnove gozdov in okrepljenega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za prilagajanje podnebnim spremembam in odpornost gozdov.
 • s ponovnim in novim pogozdovanje biološko raznolikih gozdov, vključno z zasaditvijo 3 milijard dodatnih dreves do leta 2030,
 • z zagotavljanjem finančnih spodbud za lastnike in upravljavce gozdov za izboljšanje količine in kakovosti gozdov EU.

Strategija se osredotoča tudi na

 • strateško spremljanje gozdov, poročanje in zbiranje podatkov,
 • razvoj močne raziskovalne in inovacijske agende za izboljšanje našega znanja o gozdovih,
 • izvajanje vključujočega in skladnega okvira EU za upravljanje gozdov,
 • pospeševanje izvajanja in uveljavljanja obstoječega pravnega reda EU.

Časovnica

Ključni datumi, povezani z novo strategijo EU za gozdove

 1. 14. julij 2021
  Objava nove strategije EU za gozdove do leta 2030
 2. 20. maj 2020
  Objava strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030
 3. 11. december 2019
  Objava evropskega zelenega dogovora

News