Skip to main content
Environment

EU:n uusi metsästrategia vuodelle 2030

EU:n metsien määrän ja laadun parantaminen

Tavoitteet

Strategiassa määritetään visio ja konkreettisia toimia EU:n metsien määrän ja laadun parantamista ja metsien suojelua, kunnostamista ja vastustuskyvyn parantamista varten. Sen tavoitteena on sopeuttaa Euroopan metsiä uusiin olosuhteisiin, äärimmäisiin sääolosuhteisiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaan epävarmuuteen sopiviksi. Tämä on välttämätöntä, jotta metsät voivat edelleen toteuttaa sosioekonomisia tehtäviään ja varmistaa maaseudun elinvoimainen ja hyvinvoivat yhteisöt.

Otsikot

EU:n uusi metsästrategia tukee metsien sosioekonomisia tehtäviä menestyvän maaseudun ylläpitämisessä ja metsään perustuvan kestävän biotalouden edistämisessä. Se myös suojelee, ennallistaa ja laajentaa EU:n metsiä ilmastonmuutoksen torjuntaa, luontokadon pysäyttämistä sekä vastustuskykyisten ja monitahoisten metsäekosysteemien varmistamista varten seuraavilla keinoilla:

 • kestävän metsäbiotalouden edistäminen pitkäikäisiä puutuotteita varten
 • puupohjaisten luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen bioenergian tuotannossa
 • muuhun kuin puuhun perustuvan biotalouden, mukaan lukien ekoturismin, edistäminen
 • kestävässä metsäpohjaisessa biotaloudessa tarvittavien taitojen kehittäminen ja ihmisten rohkaiseminen
 • EU:n viimeisten luonnontilaisten metsien ja vanhojen metsien suojaaminen
 • metsien ennallistamisen ja vahvistetun kestävän metsänhoidon varmistaminen ilmastonmuutokseen sopeutumista ja metsien vastustuskyvyn vahvistamista varten
 • monimuotoisten metsien uudelleenmetsitys muun muassa istuttamalla kolme miljardia uutta puuta vuoteen 2030 mennessä (3 Billion Trees Pledge)
 • taloudellisten kannusteiden tarjoaminen metsänomistajille ja -hoitajille EU:n metsien määrän ja laadun parantamiseen

Lisäksi strategian painopisteenä on

 • metsien strateginen seuranta ja niitä koskeva raportointi ja tiedonkeruu
 • vahvan tutkimus- ja innovointisuunnitelman kehittäminen metsiä koskevien tietojemme parantamista varten
 • osallistavan ja johdonmukaisen EU:n metsänhoidon kehyksen kehittäminen
 • nykyisen unionin säännöstön käyttöönoton ja täytäntöönpanon nopeuttaminen

Aikajana

EU:n uuteen metsästrategiaan liittyvät keskeiset päivämäärät

 1. 14. heinäkuuta 2021
  EU:n uusi metsästrategia vuodelle 2030 julkaistaan
 2. 20. toukokuuta 2020
  Vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia julkaistaan
 3. 11. joulukuuta 2019
  Euroopan vihreän kehityksen ohjelma julkaistaan

News