Skip to main content
Environment

Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030

Pentru îmbunătățirea cantității și a calității pădurilor din UE

Obiective

Strategia stabilește o viziune și acțiuni concrete pentru a îmbunătăți cantitatea și calitatea pădurilor din UE și pentru a le consolida protecția, restaurarea și reziliența. Are scopul de a adapta pădurile Europei la noile condiții, la condițiile meteorologice extreme și la incertitudinea ridicată cauzată de schimbările climatice. Aceasta este o condiție prealabilă pentru ca pădurile să continue să-și îndeplinească funcțiile socioeconomice și pentru existența unor zone rurale pline de viață, cu populații înfloritoare.

Titluri

Noua strategie forestieră a UE va sprijini funcțiile socioeconomice ale pădurilor pentru zonele rurale înfloritoare și va stimula bioeconomia bazată pe păduri în limitele durabilității. De asemenea, va proteja, va reface și va extinde pădurile UE pentru a combate schimbările climatice, va inversa pierderea biodiversității și va asigura ecosisteme forestiere reziliente și multifuncționale prin

 • promovarea bioeconomiei forestiere durabile pentru produsele din lemn cu durată de utilizare îndelungată
 • asigurarea utilizării durabile a resurselor lemnoase pentru bioenergie
 • promovarea bioeconomiei nelemnoase bazate pe păduri, inclusiv a ecoturismului
 • dezvoltarea competențelor și abilitarea oamenilor în direcția unei bioeconomii durabile bazată pe păduri
 • protejarea ultimelor păduri primare și vechi rămase în UE
 • asigurarea refacerii pădurilor și consolidarea gestionării durabile a pădurilor pentru adaptarea la climă și reziliența pădurilor
 • împădurirea și reîmpădurirea pădurilor biodiverse, inclusiv prin plantarea a 3 miliarde de copaci suplimentari până în 2030
 • oferirea de stimulente financiare pentru proprietarii și administratorii de păduri în scopul îmbunătățirii cantității și a calității pădurilor din UE

Strategia se concentrează și pe

 • monitorizarea strategică a pădurilor, raportarea și colectarea datelor
 • dezvoltarea unei agende puternice de cercetare și inovare pentru a ne îmbunătăți cunoștințele despre păduri
 • punerea în aplicare a unui cadru european incluziv și coerent de guvernanță a pădurilor
 • intensificarea implementării și a punerii în aplicare a acquis-ului UE existent

Calendar

Date principale legate de noua strategie forestieră a UE

 1. 14 iulie 2021
  Publicarea noii strategii a UE pentru păduri pentru 2030
 2. 20 mai 2020
  Publicarea Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030
 3. 11 decembrie 2019
  Publicarea Pactului verde european

News