Skip to main content
Environment

Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

De kwantiteit en kwaliteit van de bossen in de EU verbeteren

Doelen

De strategie schetst een visie en concrete maatregelen om de kwantiteit en kwaliteit van bossen in de EU te verbeteren en hun bescherming, herstel en veerkracht te versterken. Ze is erop gericht de Europese bossen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, extreme weersomstandigheden en grote onzekerheid die het gevolg zijn van de klimaatverandering. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om bossen in staat te stellen hun sociaal-economische functies te blijven vervullen en om te zorgen voor bloeiende plattelandsgebieden met een welvarende bevolking.

Hoofdlijnen

De nieuwe EU-bosstrategie ondersteunt de sociaal-economische functies van bossen voor bloeiende plattelandsgebieden en stimuleert de bosgebaseerde bio-economie binnen duurzaamheidsgrenzen. Ook moet ze de bossen in de EU beschermen, herstellen en uitbreiden om de klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteitsverlies om te buigen en te zorgen voor veerkrachtige en multifunctionele bosecosystemen, via de volgende inspanningen:

 • Bevordering van een duurzame bosgerelateerde bio-economie voor langlevende houtproducten
 • Zorgen voor duurzaam gebruik van houtgebaseerde hulpbronnen voor bio-energie
 • Bevordering van de niet-houtgerelateerde bosgebaseerde bio-economie, met inbegrip van ecotoerisme
 • Vaardigheden ontwikkelen en mensen klaarmaken voor een duurzame bosgebaseerde bio-economie
 • Beschermen van de laatste primaire en oerbossen die in de EU overblijven
 • Zorgen voor bosherstel en versterkt duurzaam bosbeheer met het oog op klimaatadaptatie en bosveerkracht
 • (Her)aanleg van biodiverse bossen, onder meer door tegen 2030 3 miljard extra bomen te planten
 • Financiële stimulansen voor boseigenaren en -beheerders om de kwantiteit en kwaliteit van de bossen in de EU te verbeteren

De focus van de strategie ligt verder op

 • strategische monitoring, rapportage en gegevensverzameling met betrekking tot bossen
 • ontwikkeling van een sterke onderzoeks- en innovatieagenda om onze kennis over bossen te verbeteren
 • implementatie van een inclusief en coherent EU-kader voor bosgovernance
 • intensivering van de uitvoering en handhaving van het bestaande EU-acquis

Tijdlijn

Belangrijke data met betrekking tot de nieuwe EU-bosstrategie

 1. 14 juli 2021
  Publicatie van de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030
 2. 20 mei 2020
  Publicatie van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030
 3. 11 december 2019
  Publicatie van de Europese Green Deal

News