Skip to main content
Environment
Ograniczenia UE dotyczące niektórych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Informacje i zasoby dotyczące nowych przepisów UE z zakresu tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

UE działa na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia plastikiem. Od 3 lipca 2021 r. jednorazowe talerze, sztućce, słomki, patyczki do balonów i patyczki higieniczne wykonane z plastiku nie mogą być wprowadzane na rynki państw członkowskich UE. Zasada ta obejmie również kubki, pojemniki na żywność i napoje wykonane ze styropianu, jak również wszystkie produkty wykonane z tworzyw sztucznych ulegających oksydegradacji.

Jednorazowe produkty plastikowe są w całości lub częściowo wykonane z plastiku i z reguły są przeznaczone do jednorazowego lub krótkotrwałego użycia przed ich wyrzuceniem. Nowe przepisy zakazują stosowania niektórych artykułów plastikowych jednorazowego użytku, które można zastąpić rozwiązaniami alternatywnymi. Wprowadza się również specjalne środki w celu ograniczenia stosowania niektórych produktów.

Dlaczego UE walczy z odpadami plastikowymi?

Ponad 80% odpadów zanieczyszczających morza i plaże w UE i na całym świecie to tworzywa sztuczne. Powstające z nich mikrocząsteczki plastiku dostają się do organizmów gatunków morskich, takich jak żółwie morskie, foki, wieloryby i ptaki, ale także ryby i skorupiaki, by na końcu trafić do organizmu człowieka — ostatniego ogniwa w łańcuchu pokarmowym.

Tworzywa sztuczne są wygodne i praktyczne, powinny być jednak lepiej wykorzystywane w dobrze zaplanowanych systemach opakowań zwrotnych i recyklingu. Skutki ekonomiczne zanieczyszczenia środowiska plastikiem to nie tylko utrata wartości ekonomicznej samego surowca, lecz także koszty oczyszczania i straty dla turystyki, rybołówstwa oraz żeglugi.

Publikacje

Ulotka podsumowująca przepisy UE dotyczące dużych ilości plastiku jednorazowego użytku i sprzętu rybackiego zawierającego plastik.

Przełom w walce z plastikiem jednorazowego użytku

Animacje

Obejrzyj animacje poświęcone niektórym plastikowym artykułom jednorazowego użytku objętym nowymi przepisami UE

Patyczki higieniczne

Sztućce

Słomki

 

Filmy

Obejrzyj film, by poznać niewygodną prawdę o tworzywach sztucznych jednorazowego użytku

 

Banery społecznościowe

Pobierz baner dotyczący tworzyw sztucznych jednorazowego przystosowany do różnych platform społecznościowych

Social Media SUP banners
English
(4.07 MB - ZIP)
Pobierz

 

Przepisy UE

Działania UE w zakresie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

© solarseven / Getty Images

UE wycofuje ze sprzedaży 10 wyrobów plastikowych jednorazowego użytku, które najczęściej zanieczyszczają europejskie plaże, i jednocześnie promuje rozwiązania alternatywne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.