Skip to main content
Environment

Nulinės taršos veiksmų planas

Siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos

Tikslai

2050 m. nulinės taršos vizija siekiama sumažinti oro, vandens ir dirvožemio taršą iki kenksmingu sveikatai ir natūralioms ekosistemoms nebelaikomo lygio, neperžengiančio mūsų planetos išgalių, tokiu būdu sukuriant aplinką be toksinių medžiagų.

Tai įtvirtinta pagrindiniuose 2030 m. tiksluose, siekiant sparčiau mažinti taršą jos susidarymo vietoje. Šiais tikslais siekiama:

 • gerinti oro kokybę siekiant 55 proc. sumažinti ankstyvų mirčių dėl oro taršos skaičių;
 • gerinti vandens kokybę mažinant atliekų, plastiko šiukšlių jūroje (50 proc.) ir į aplinką patenkančio mikroplastiko kiekį (30 proc.);
 • gerinti dirvožemio kokybę 50 proc. sumažinant išplaunamų maisto medžiagų kiekį ir cheminių pesticidų naudojimą;
 • 25 proc. sumažinti ES ekosistemų, kuriose oro tarša kelia grėsmę biologinei įvairovei, skaičių;
 • 30 proc. sumažinti žmonių, nuolat kenčiančių nuo transporto keliamo triukšmo, dalį; 
 • gerokai sumažinti atliekų susidarymą ir 50 proc. sumažinti galutinių komunalinių atliekų kiekį.

Šiuo veiksmų planu siekiama stiprinti ES žaliąją, skaitmeninę ir ekonominę lyderystę, kartu kuriant sveikesnę, socialiai teisingesnę Europą ir planetą. Juo pateikiamos gairės, kaip integruoti taršos prevenciją į visas susijusias pagrindines ES politikos sritis, siekiant paspartinti atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimą ir nustatyti galimas spragas.

  Veiksmai

  Europos žaliojo kurso iniciatyva paskelbti pagrindiniai nulinės taršos veiksmai.

  Chronologija

  Ankstesni ir būsimi nulinės taršos veiksmai

  1. 2021 m. gruodžio 16 d.
   Pirmasis Suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti posėdis
  2. 2021 m. lapkričio 3 d.
   Kvietimo pareikšti susidomėjimą galutinis terminas
  3. 2021 m. spalio 7 d.
   Paskelbtas kvietimas pareikšti susidomėjimą Suinteresuotųjų subjektų platforma nulinės taršos tikslui įgyvendinti
  4. 2021 m. birželio 4 d.
   Suinteresuotųjų subjektų platformos nulinės taršos tikslui įgyvendinti inauguracija
  5. 2021 m. gegužės 31 d. – birželio 4 d.
   2021 m. ES žalioji savaitė nulinės taršos tema
  6. 2021 m. gegužės 12 d.
   Komisija priėmė nulinės taršos veiksmų planą
  7. 2021 m. vasario 10 d.
   Suinteresuotųjų šalių seminaras dėl nulinės taršos veiksmų plano
  8. 2020 m. lapkričio 11 d.
   Viešų konsultacijų dėl nulinės taršos veiksmų plano pradžia
  9. 2020 m. spalio 14 d.
   Pristatyta cheminių medžiagų strategija
  10. 2020 m. spalio 1 d.
   Pristatytas nulinės taršos veiksmų planas
  11. 2019 m. gruodžio 11 d.
   Pateiktas komunikatas „Europos žaliasis kursas“

  Politikos sritys

  • Oras – ES veiksmai siekiant gerinti oro kokybę ir mažinti oro taršą.
  • Cheminės medžiagos – ES veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų saugios sveikatai ir aplinkai.
  • Žiedinė ekonomika – ES perėjimas prie žiedinės ekonomikos, koncentruojantis į žaliąjį ekonomikos augimą.
  • Pramoniniai išmetamieji teršalai – ES veiksmai, kad pramonė taptų tvaresnė ir būtų sumažintas pramonės išmetamų teršalų kiekis.
  • Jūrų ir pakrančių aplinka – ES veiksmai siekiant apsaugoti Europos pakrantes, jūras ir vandenynus.
  • Gamta ir biologinė įvairovė – ES veiksmai aplinkos išsaugojimo ir apsaugos srityje.
  • Triukšmas – ES veiksmai siekiant mažinti aplinkos triukšmo taršą.
  • Plastikai – ES veiksmai plastiko gamybos ir taršos srityje, kuriais siekiama prisidėti prie žiedinės ekonomikos.
  • Dirvožemis ir žemė – ES veiksmai siekiant tvaraus dirvožemio ir žemės naudojimo.
  • Vanduo – ES veiksmai vandens klausimais, siekiant apsaugoti vandens išteklius.

  News