Skip to main content
Environment

Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării

Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului

Obiective

Viziunea privind reducerea la zero a poluării până în 2050 presupune de fapt ca poluarea aerului, a apei și a solului să fie redusă la niveluri care nu mai sunt considerate dăunătoare sănătății și ecosistemelor naturale și respectă limitele la care planeta noastră poate face față, creând astfel un mediu fără substanțe toxice.

Acest lucru se traduce în obiective-cheie pentru 2030 de accelerare a reducerii poluării la sursă. Printre aceste obiective se numără:

 • îmbunătățirea calității aerului pentru a reduce cu 55 % numărul de decese premature cauzate de poluarea atmosferică;
 • îmbunătățirea calității apei prin reducerea deșeurilor, a deșeurilor de plastic din mediul marin (cu 50 %) și a microplasticelor deversate în mediul înconjurător (cu 30 %);
 • îmbunătățirea calității solului prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimice;
 • reducerea cu 25 % a ecosistemelor UE în care poluarea atmosferică amenință biodiversitatea;
 • reducerea cu 30 % a numărului de persoane cu afecțiuni cronice cauzate de zgomotul produs de transport și 
 • reducerea semnificativă a cantității de deșeuri generate și cu 50 % a deșeurilor municipale reziduale.

Planul de acțiune urmărește să consolideze poziția de lider a UE în domeniul ecologic, digital și economic, creând în același timp o Europă și o planetă mai sănătoase și mai echitabile din punct de vedere social. Planul oferă o busolă pentru integrarea prevenirii poluării în toate politicile relevante ale UE, pentru accelerarea punerii în aplicare a legislației UE relevante și pentru identificarea eventualelor lacune.

  Acțiuni

  Pactul verde european a anunțat câteva acțiuni majore pentru reducerea la zero a poluării.

  Calendar

  Acțiuni anterioare și viitoare pentru reducerea la zero a poluării

  1. 16 decembrie 2021
   Prima ședință a Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării
  2. 3 noiembrie 2021
   Termenul-limită pentru a răspunde la cererea de exprimare a interesului
  3. 7 octombrie 2021
   Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru Platforma părților interesate privind reducerea la zero a poluării
  4. 4 iunie 2021
   Lansarea Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării!
  5. 31 mai - 4 iunie 2021
   Săptămâna verde a UE 2021 pe tema reducerii la zero a poluării
  6. 12 mai 2021
   Adoptarea de către Comisie a Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării
  7. 10 februarie 2021
   Atelier al părților interesate pe tema Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării
  8. 11 noiembrie 2020
   Lansarea unei consultări publice referitoare la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării
  9. 14 octombrie 2020
   Prezentarea Strategiei privind substanțele chimice
  10. 1 octombrie 2020
   Prezentarea foii de parcurs a Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării
  11. 11 decembrie 2019
   Prezentarea Pactului verde european

  Domenii de acțiune

  • Aerul: ce face UE pentru îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării acestuia.
  • Substanțele chimice: ce face UE pentru a se asigura că substanțele chimice sunt sigure pentru sănătate și mediu.
  • Economia circulară: tranziția UE către o economie circulară, cu accent pe creșterea ecologică.
  • Emisiile industriale: ce face UE pentru creșterea sustenabilității industriei și pentru reducerea emisiilor industriale.
  • Mediul marin și costier: ce face UE pentru a proteja zonele de coastă, mările și oceanele Europei.
  • Natură și biodiversitate: ce face UE pentru conservarea și protecția mediului.
  • Zgomot: ce face UE pentru reducerea poluării fonice ambientale.
  • Materiale plastice: ce face UE în ceea ce privește producția de materiale plastice și poluarea cu acestea pentru a contribui la o economie circulară.
  • Soluri și terenuri: ce face UE pentru utilizarea durabilă a solului și a terenurilor.
  • Apa: ce face UE în domeniul apei, pentru a proteja resursele de apă.

  News