Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment

Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja

Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla

Ciljevi

Vizija nulte stope onečišćenja za 2050. znači da se nastoji postići da se onečišćenje zraka, vode i tla smanji na razine koje se više ne smatraju štetnima za zdravlje i ekosustave i koja poštuju granice koje naš planet može podnijeti, čime se stvara netoksični okoliš.

Ta se vizija prenosi u ključne ciljeve za 2030. za brže smanjenje onečišćenja na izvoru. Među tim ciljevima su:

 • poboljšanje kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za 55 %
 • poboljšanje kvalitete vode smanjenjem količina otpada, plastičnog otpada u moru (za 50 %) i mikroplastike koja se ispušta u okoliš (za 30 %)
 • poboljšanje kvalitete tla smanjenjem gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50 %
 • smanjenje broja ekosustava s ugroženom bioraznolikošću zbog onečišćenja zraka za 25 %
 • smanjenje broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30 % i 
 • znatno smanjenje proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50 %.

Cilj je akcijskog plana ojačati primat EU-a u području zaštite okoliša, digitalizacije i gospodarstva te ujedno stvoriti zdraviju i socijalno pravedniju Europu i svijet. U njemu se pružaju smjernice za uključivanje sprečavanja onečišćenja u sve relevantne politike EU-a, bržu provedbu relevantnog zakonodavstva EU-a i utvrđivanje eventualnih nedostataka u zakonodavstvu.

  Mjere

  U europskom zelenom planu najavljene su glavne mjere za postizanje nulte stope onečišćenja.

  Vremenski plan

  Prethodne i buduće mjere za postizanje nulte stope onečišćenja

  1. 16. prosinca 2021.
   Prvi sastanak platforme dionika za nultu stopu onečišćenja
  2. 3. studenoga 2021.
   Rok za poziv na iskaz interesa
  3. 7. listopada 2021.
   Pokretanje poziva na iskaz interesa za platformu dionika za nultu stopu onečišćenja

   Vidjeti poziv

  4. 4. lipnja 2021.
   Pokretanje platforme dionika za nultu stopu onečišćenja
  5. 31. svibnja – 4. lipnja 2021.
   Zeleni tjedan EU-a 2021. na temu nulte stope onečišćenja
  6. 12. svibnja 2021.
   Komisija donosi akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja
  7. 10. veljače 2021.
   Radionica za dionike o akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja
  8. 11. studenoga 2020.
   Početak javnog savjetovanja o akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja
  9. 14. listopada 2020.
   Predstavljanje strategije o kemikalijama
  10. 1. listopada 2020.
   Predstavljanje plana provedbe akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja
  11. 11. prosinca 2019.
   Predstavljanje europskog zelenog plana

  Područja politike

  • Zrak: mjere EU-a za poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje onečišćenja zraka
  • Kemikalije: mjere EU-a za osiguravanje sigurnosti kemikalija za zdravlje i okoliš
  • Kružno gospodarstvo: prelazak EU-a na kružno gospodarstvo s naglaskom na zelenom rastu
  • Industrijske emisije: mjere EU-a za održiviju industriju i smanjenje industrijskih emisija
  • Morski i priobalni okoliš: mjere EU-a za zaštitu europskih obala, mora i oceana
  • Priroda i bioraznolikost: mjere EU-a za očuvanje i zaštitu okoliša
  • Buka: mjere EU-a za smanjenje onečišćenja bukom iz okoliša
  • Plastika: mjere EU-a u području proizvodnje plastike i onečišćenja plastikom kako bi se doprinijelo kružnom gospodarstvu
  • Tlo i zemljište: mjere EU-a za održivo korištenje tla i zemljišta
  • Voda: mjere EU-a u području voda radi zaštite vodnih resursa

  News