Skip to main content
Environment

Handlingsplanen for nulforurening

Mod nulforurening for luft, vand og jord

Mål

Visionen om nulforurening senest i 2050 går ud på at nedbringe forureningen af luft, vand og jord til niveauer, der ikke længere anses for at være skadelige for sundheden og de naturlige økosystemer, og som respekterer grænserne for, hvad vores klode kan klare, for derved at skabe et giftfrit miljø.

Dette omsættes til centrale 2030-mål for at fremskynde reduktionen af forureningen ved kilden. Disse mål omfatter:

 • forbedring af luftkvaliteten med henblik på at nedbringe antallet af for tidlige dødsfald som følge af luftforurening med 55 %,
 • forbedring af vandkvaliteten gennem nedbringelse af mængden af affald, plastaffald i havet (med 50 %) og mikroplast, der udledes i miljøet (med 30 %),
 • forbedring af jordbundskvaliteten ved at mindske tabet af næringsstoffer og brugen af kemiske pesticider med 50 %,
 • nedbringelse af antallet af EU's økosystemer, hvor luftforurening truer biodiversiteten, med 25 %,
 • nedbringelse af andelen af personer, der er kronisk forstyrret af transportstøj, med 30 % og 
 • væsentlig reduktion af affaldsproduktionen og nedbringelse af mængden af restaffald fra kommunalt affald med 50 %.

Handlingsplanen har til formål at styrke EU's grønne, digitale og økonomiske lederskab og samtidig skabe et socialt retfærdigt Europa og en sundere klode. Den indeholder et kompas til at integrere forureningsforebyggelse i alle relevante EU-politikker, fremskynde gennemførelsen af den relevante EU-lovgivning og identificere eventuelle mangler.

  Foranstaltninger

  Den europæiske grønne pagt bebudede overordnede foranstaltninger vedrørende nulforurening.

  Tidslinje

  Tidligere og kommende nulforureningsforanstaltninger

  1. 16. december 2021
   Første møde i interessentplatformen for nulforurening
  2. 3. november 2021
   Frist for indkaldelsen af interessetilkendegivelser
  3. 7. oktober 2021
   Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende interessentplatformen for nulforurening
  4. 4. juni 2021
   Lancering af interessentplatformen for nulforurening
  5. 31. maj til 4. juni 2021
   EU's grønne uge 2021 med nulforurening som hovedtema
  6. 12. maj 2021
   Kommissionens vedtagelse af handlingsplanen for nulforurening
  7. 10. februar 2021
   Workshop for interessenter om handlingsplanen for nulforurening
  8. 11. november 2020
   Iværksættelse af den offentlige høring om handlingsplanen for nulforurening
  9. 14. oktober 2020
   Fremlæggelse af kemikaliestrategien
  10. 1. oktober 2020
   Fremlæggelse af køreplanen for handlingsplanen for nulforurening
  11. 11. december 2019
   Fremlæggelse af den europæiske grønne pagt

  Politikområder

  • Luft: EU's indsats for at forbedre luftkvaliteten og mindske luftforureningen.
  • Kemikalier: EU's indsats for at sikre, at kemikalier ikke skader menneskers sundhed og miljøet.
  • Den cirkulære økonomi: EU's omstilling til en cirkulær økonomi med fokus på grøn vækst.
  • Industrielle emissioner: EU's indsats for at gøre industrien mere bæredygtig og reducere industrielle emissioner.
  • Hav- og kystmiljø: EU's indsats for at beskytte Europas kyster og have.
  • Natur og biodiversitet: EU's indsats for at bevare og beskytte miljøet.
  • Støj: EU's indsats for at reducere ekstern støjforurening.
  • Plast: EU's indsats vedrørende plastproduktion og -forurening med henblik på at bidrage til en cirkulær økonomi.
  • Jord og jordbund: EU's indsats for at sikre bæredygtig anvendelse af jord og jordbund.
  • Vand: EU's indsats på vandområdet med henblik på at beskytte vandressourcerne.

  News