Skip to main content
Environment

Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje

Za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal

Cilji

V skladu z vizijo ničelnega onesnaževanja za leto 2050 naj bi zmanjšali onesnaženost zraka, vode in tal na raven, ki se več ne šteje za škodljivo za zdravje in naravne ekosisteme in ki spoštuje omejitve našega planeta, ob tem pa ustvarili okolje brez strupov.

Na podlagi te vizije so bili določeni ključni cilji za leto 2030 za hitrejše zmanjševanje onesnaževanja pri viru. Ti cilji vključujejo:

 • izboljšanje kakovosti zraka, da bi zmanjšali število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka za 55 %
 • izboljšanje kakovosti vode z zmanjšanjem količine odpadkov, plastičnih odpadkov v morju (za 50 %) in mikroplastike, ki se sprošča v okolje (za 30 %)
 • izboljšanje kakovosti tal z zmanjšanjem izgub hranil in uporabe kemičnih pesticidov za 50 %
 • 25-odstotno zmanjšanje deleža ekosistemov EU, v katerih onesnaženost zraka ogroža biotsko raznovrstnost
 • 30-odstotno zmanjšanje deleža ljudi, ki so stalno izpostavljeni prometnemu hrupu, in 
 • znatno zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje ostankov komunalnih odpadkov za 50 %

Akcijski načrt si prizadeva krepiti zeleni, digitalni in gospodarski vodilni položaj EU ter hkrati ustvarjati bolj zdravo, socialno pravičnejšo Evropo in planet. Določa usmeritve za vključevanje preprečevanja onesnaževanja v vse ustrezne politike EU, pospešitev izvajanja ustrezne zakonodaje EU in opredelitev morebitnih vrzeli.

  Ukrepi

  V evropskem zelenem dogovoru so bili napovedani glavni ukrepi za ničelno onesnaževanje.

  Časovnica

  Prejšnji in prihodnji ukrepi za ničelno onesnaževanje

  1. 16. december 2021
   Prvo srečanje deležniške platforme za ničelno onesnaževanje
  2. 3. november 2021
   Rok za razpis za prijavo interesa
  3. 7. oktober 2021
   Objava razpisa za prijavo interesa za deležniško platformo za ničelno onesnaževanje

   Glej razpis

  4. 4. junij 2021
   Začetek delovanja deležniške platforme za ničelno onesnaževanje
  5. 31. maj – 4. junij 2021
   Zeleni teden EU 2021 na temo ničelnega onesnaževanja
  6. 12. maj 2021
   Komisija sprejela akcijski načrt za ničelno onesnaževanje
  7. 10. februar 2021
   Delavnica deležnikov o akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje
  8. 11. november 2020
   Začetek javnega posvetovanja o akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje
  9. 14. oktober 2020
   Predstavitev strategije za kemikalije
  10. 1. oktober 2020
   Predstavitev časovnega načrta akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje
  11. 11. december 2019
   Predstavitev evropskega zelenega dogovora

  Področja politike

  • Zrak: ukrepi EU za izboljšanje kakovosti in zmanjšanje onesnaženosti zraka
  • Kemikalije: ukrepi EU za zagotavljanje varnosti kemikalij za zdravje in okolje
  • Krožno gospodarstvo: prehod EU na krožno gospodarstvo s poudarkom na zeleni rasti
  • Industrijske emisije: ukrepi EU za bolj trajnostno industrijo in zmanjšanje industrijskih emisij
  • Morsko in obalno okolje: ukrepi EU za zaščito evropskih obal, morij in oceanov
  • Narava in biotska raznovrstnost: ukrepi EU za ohranjanje in varstvo okolja
  • Hrup: ukrepi EU za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom
  • Plastika: ukrepi EU v zvezi s proizvodnjo plastike in onesnaževanjem okolja s plastiko, da bi prispevali h krožnemu gospodarstvu
  • Tla in zemljišča: ukrepi EU za trajnostno rabo tal in zemljišč
  • Voda: ukrepi EU v zvezi z vodnimi vprašanji, za zaščito vodnih virov

  News