Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Environment

Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030

Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα κατευθύνει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική έως το 2030.

Στόχοι

Η πρόταση για το 8ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανατροφοδοτική οικονομία, η οποία επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα παίρνει. Αναγνωρίζει ότι η ευημερία του ανθρώπου και η ευμάρεια εξαρτώνται από τα υγιή οικοσυστήματα μέσα στα οποία λειτουργούμε.

Με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει τους ακόλουθους έξι στόχους προτεραιότητας

 • επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050
 • ενίσχυση της προσαρμοστικότητας, της ανθεκτικότητας και μείωση της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή
 • προώθηση ενός μοντέλου ανατροφοδοτικής ανάπτυξης, αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία
 • επιδίωξη του φιλόδοξου στόχου της μηδενικής ρύπανσης, μεταξύ άλλων για τον αέρα, τα ύδατα και το έδαφος, και προστασία της υγείας και της ευημερίας των Ευρωπαίων
 • προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου (ιδίως του αέρα, των υδάτων, του εδάφους και των δασών, των γλυκών υδάτων, των υγροτόπων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων)
 • μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση (ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης, των κτιρίων και των υποδομών, της κινητικότητας και του συστήματος τροφίμων)

Προκειμένου να μετρηθεί και να γνωστοποιηθεί κατά πόσον βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτών των στόχων, η πρόταση για το 8ο ΠΔΠ προτείνει τη θέσπιση νέου πλαισίου παρακολούθησης. Αυτό θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καθορίσουν σε ποιο βαθμό ζούμε καλά μέσα στα όρια του πλανήτη μας.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Χρονοδιάγραμμα

Προηγούμενες και προσεχείς δράσεις

 1. 2021 (προς επιβεβαίωση)
  Έγκριση του 8ου ΠΔΠ
 2. 2021
  Η Επιτροπή προχωρεί σε διαβουλεύσεις σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης με πρωταρχικούς δείκτες

  Στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός πλαισίου παρακολούθησης με πρωταρχικούς δείκτες για το 8ο ΠΔΠ, η Επιτροπή θα προβεί σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς περισσότερες πληροφορίες. 

 3. 14 Οκτωβρίου 2020
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για το 8ο ΠΔΠ
 4. 20 Νοεμβρίου 2013
  Έγκριση του 7ου ΠΔΠ

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του ΠΔΠ διατίθενται στον ιστότοπο του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον

Τομείς πολιτικής

 • Αέρας: Δράση της ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Χημικά προϊόντα: Δράση της ΕΕ για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χημικών προϊόντων, για την υγεία και το περιβάλλον.
 • Κυκλική οικονομία: Μετάβαση της ΕΕ σε μια κυκλική οικονομία με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη.
 • Βιομηχανία: Δράση της ΕΕ για να καταστεί η βιομηχανία πιο βιώσιμη και να μειωθούν οι βιομηχανικές εκπομπές.
 • Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον: Δράση της ΕΕ για την προστασία των ακτών, των θαλασσών και των ωκεανών της Ευρώπης.
 • Φύση και βιοποικιλότητα: Δράση της ΕΕ για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Θόρυβος: Δράση της ΕΕ για τη μείωση της ηχορύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Πλαστικά: Η δράση της ΕΕ κατά της παραγωγής πλαστικών και της ρύπανσης από πλαστικά θα συμβάλει σε μια κυκλική οικονομία.
 • Έδαφος και γη: Δράση της ΕΕ για τη βιώσιμη χρήση του εδάφους και της γης.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη: Δέσμευση της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
 • Αστικό περιβάλλον; Δράση της ΕΕ για την προώθηση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών πόλεων.
 • Απόβλητα και ανακύκλωση: Δράση της ΕΕ για τη διαχείριση, την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων.
 • Ύδατα: Δράση της ΕΕ σε θέματα υδάτων για την προστασία των υδάτινων πόρων.

Έγγραφα

17 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
17 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
17 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση