Skip to main content
Environment

Vides rīcības programma līdz 2030. gadam

8. vides rīcības programma būs Eiropas vides politikas galvenais orientieris līdz 2030. gadam.

Mērķi

8. VRP priekšlikuma mērķis ir paātrināt pārkārtošanos uz klimatneitrālu, resursefektīvu un reģeneratīvu ekonomiku, kas planētai atdod vairāk nekā no tās ņem. Tajā ir atzīts, ka cilvēku labjutība un labklājība ir atkarīga no tā, vai ekosistēmas, kurās mēs darbojamies, ir veselīgas.

Priekšlikuma pamatā ir Eiropas zaļais kurss, un tā seši galvenie mērķi ir šādi:

 • sasniegt 2030. gadam izvirzīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti;
 • uzlabot pielāgošanās spējas, stiprināt izturētspēju un mazināt neaizsargātību pret klimata pārmaiņām;
 • virzīties uz reģeneratīvu izaugsmes modeli, atsaistot ekonomikas izaugsmi no resursu izmantošanas un vides degradācijas un paātrinot pāreju uz aprites ekonomiku;
 • īstenot nulles piesārņojuma mērķi, tai skaitā attiecībā uz gaisu, ūdeni un augsni, un aizsargāt eiropiešu veselību un labklājību;
 • aizsargāt, saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un rūpēties par dabas kapitālu (it sevišķi gaisu, ūdeni, augsni un mežu, kā arī saldūdens, mitrāju un jūras ekosistēmām);
 • samazināt vides un klimatisko noslogojumu, kas saistīts ar ražošanu un patēriņu (it sevišķi tādās jomās kā enerģētika, rūpniecības attīstība, ēkas un infrastruktūra, mobilitāte un pārtikas sistēma).

Lai varētu novērtēt un paziņot ES progresu attiecībā uz šo mērķu sasniegšanu, 8. VRP priekšlikumā ierosināts izveidot jaunu uzraudzības sistēmu. Tas palīdzēs ES un tās dalībvalstīm noteikt, cik lielā mērā mēs dzīvojam labi, nepārkāpjot planētas iespēju robežas.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Hronoloģija

Iepriekšējās un turpmākās darbības

 1. 2021. g. (jāapstiprina)
  8. VRP pieņemšana
 2. 2021. g.
  Komisija apspriežas par uzraudzības sistēmu ar pamatrādītājiem

  Izstrādājot 8. VRP paredzēto uzraudzības sistēmu ar pamatrādītājiem, Komisija apspriedīsies ar dalībvalstīm un ārējām ieinteresētajām personām (uzzināt vairāk). 

 3. 2020. gada 14. oktobris
  Eiropas Komisija nāk klajā ar priekšlikumu par 8. VRP
 4. 2013. gada 20. novembris
  7. VRP pieņemšana

  Plašāka informāciju par VRP vēsturi atrodama 7. vides rīcības programmas vietnē.

Politikas jomas

 • Gaiss: ES rīcība gaisa kvalitātes uzlabošanai un gaisa piesārņojuma samazināšanai
 • Ķimikālijas: ES rīcība ar mērķi nodrošināt, ka ķimikālijas ir drošas veselībai un videi
 • Aprites ekonomika: ES pāreja uz aprites ekonomiku ar uzsvaru uz zaļo izaugsmi
 • Rūpniecība: ES rīcība ar mērķi padarīt rūpniecību ilgtspējīgāku un samazināt rūpnieciskās emisijas
 • Jūras un piekrastes vide: ES rīcība Eiropas piekrastes teritoriju, jūru un okeānu aizsardzības jomā
 • Daba un bioloģiskā daudzveidība: ES rīcība vides saglabāšanas un aizsardzības jomā
 • Troksnis: ES rīcība vides trokšņa piesārņojuma samazināšanai
 • Plastmasa: ES rīcība plastmasas ražošanas un piesārņojuma jomā ar mērķi veicināt aprites ekonomiku
 • Augsne un zeme: ES rīcība augsnes un zemes ilgtspējīgas izmantošanas jomā
 • Ilgtspējīga attīstība: ES apņemšanās veicināt ilgtspējīgu attīstību Eiropā un visā pasaulē
 • Pilsētvide: ES rīcība Eiropas pilsētu ilgtspējas veicināšanai
 • Atkritumi un reciklēšana: ES rīcība atkritumu apsaimniekošanas, apstrādes un pārstrādes jomā
 • Ūdens: ES rīcība ūdens resursu aizsardzības jomā

Dokumenti

17 FEBRUĀRIS 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Lejupielādēt
17 FEBRUĀRIS 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Lejupielādēt
17 FEBRUĀRIS 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Lejupielādēt