Skip to main content
Environment

Okoljski akcijski program do leta 2030

Osmi okoljski akcijski program EU bo usmerjal evropsko okoljsko politiko do leta 2030

Cilji

Cilj predloga osmega okoljskega akcijskega programa je pospešiti prehod na podnebno nevtralno, z viri gospodarno in obnovljivo gospodarstvo, ki planetu vrača več, kot mu jemlje. Predlog priznava, da sta dobrobit in blaginja naše družbe odvisna od zdravih ekosistemov, v katerih se odvijajo vse njene dejavnosti.

Osmi okoljski akcijski program temelji na evropskem zelenem dogovoru in ima naslednjih šest prednostnih ciljev:

 • doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050
 • povečanje prilagoditvene zmogljivosti, krepitev odpornosti in zmanjšanje občutljivosti na podnebne spremembe
 • napredek pri uresničevanju modela obnovljive rasti, ločevanju gospodarske rasti od rabe virov in degradacije okolja ter pospešen prehod na krožno gospodarstvo
 • zasledovanje cilja ničelnega onesnaževanja zraka, vode in tal ter varovanje zdravja in dobrega počutja Evropejk in Evropejcev
 • varovanje, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in krepitev naravnega kapitala (zlasti zraka, vode, tal in gozda, sladke vode, mokrišč in morskih ekosistemov)
 • zmanjšanje pritiskov na okolje in podnebje, povezanih s proizvodnjo in potrošnjo (zlasti na področju energije, industrijskega razvoja, stavb in infrastrukture, mobilnosti in prehranskega sistema)

Da bi lahko merili napredek pri uresničevanju teh ciljev in o njem poročali, je v predlogu osmega okoljskega akcijskega programa predlagana vzpostavitev novega okvira za spremljanje. Na podlagi tega okvira bodo EU in njene države članice lahko določile, v kolikšni meri dobro živimo ob upoštevanju omejitev planeta.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Časovnica

Prejšnji in prihodnji ukrepi

 1. 2021 (še ni potrjeno)
  Sprejetje osmega okoljskega akcijskega programa
 2. 2021
  Komisija se posvetuje z deležniki o okviru za spremljanje, med drugim o glavnih kazalnikih

  Komisija se bo pri pripravi okvira za spremljanje posvetovala z državami članicami in zunanjimi deležniki, med drugim o glavnih kazalnikih za merjenje napredka pri uresničevanju osmega okoljskega akcijskega programa. Več o tem. 

 3. 14. oktober 2020
  Evropska komisija predstavi predlog osmega okoljskega akcijskega programa
 4. 20. november 2013
  Sprejetje sedmega okoljskega akcijskega programa

  Več informacij o zgodovini okoljskega akcijskega programa je na voljo na spletišču sedmega okoljskega akcijskega programa.

Področja politike

 • Zrak: ukrepi EU za izboljšanje kakovosti in zmanjšanje onesnaženosti zraka
 • Kemikalije: ukrepi EU za zagotavljanje varnosti kemikalij za zdravje in okolje
 • Krožno gospodarstvo: prehod EU na krožno gospodarstvo s poudarkom na zeleni rasti
 • Industrija: ukrepi EU za bolj trajnostno industrijo in zmanjšanje industrijskih emisij
 • Morsko in obalno okolje: ukrepi EU za zaščito evropskih obal, morij in oceanov
 • Narava in biotska raznovrstnost: ukrepi EU za ohranjanje in varstvo okolja
 • Hrup: ukrepi EU za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom
 • Plastika: ukrepi EU v zvezi s proizvodnjo plastike in onesnaževanjem okolja s plastiko, da bi prispevali h krožnemu gospodarstvu
 • Tla in zemljišča: ukrepi EU za trajnostno rabo tal in zemljišč
 • Trajnostni razvoj: zavezanost EU trajnostnemu razvoju v Evropi in po svetu
 • Urbano okolje: ukrepi EU za spodbujanje trajnostnosti evropskih mest
 • Odpadki in recikliranje: ukrepi EU na področju ravnanja z odpadki, njihove predelave in recikliranja
 • Voda: ukrepi EU v zvezi z vodnimi vprašanji, za zaščito vodnih virov

Dokumenti

17 FEBRUAR 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Prenesi
17 FEBRUAR 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Prenesi
17 FEBRUAR 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Prenesi