Skip to main content
Environment

EU:s miljöhandlingsprogram fram till 2030

Det åttonde miljöhandlingsprogrammet ligger till grund för EU:s miljöpolitik fram till 2030.

Mål

Miljöhandlingsprogrammet ska påskynda omställningen till en klimatneutral, resurseffektiv och regenerativ ekonomi, som ger tillbaka till jordklotet mer än vad den tar. Människors välbefinnande och välstånd är beroende av de sunda ekosystem som vi verkar i.

Förslaget tar avstamp i den gröna given och har följande sex prioriteringar:

 • Nå 2030-målen för minskade utsläpp av växthusgaser och göra EU klimatneutralt till 2050.
 • Öka anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten för klimatförändringar.
 • Gå mot en regenerativ tillväxtmodell, bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning och miljöförstöring och påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.
 • Sträva efter en nollvision för föroreningar för luft, vatten och mark och skydda invånarnas hälsa och välbefinnande.
 • Skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden och stärka naturkapitalet, särskilt luft, vatten, mark och skog, sötvatten, våtmarker och marina ekosystem.
 • Minska miljö- och klimatpåverkan från produktion och konsumtion, särskilt när det gäller energi, industriell utveckling, byggnader, infrastruktur, transporter och livsmedelssystem.

För att kunna mäta och informera om arbetet mot målen bör en ny övervakningsram tas fram som ska hjälpa EU och medlemsländerna att avgöra om vi lever gott inom planetens gränser.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Tidslinje

Tidigare och kommande åtgärder

 1. 2021
  Miljöhandlingsprogrammet antas
 2. 2021
  Kommissionen samråder om övervakningsramen med huvudindikatorer

  I arbetet med att ta fram en övervakningsram med huvudindikatorer för det åttonde miljöhandlingsprogrammet samråder kommissionen med EU-länderna och externa intressenter – läs mer.

 3. 14 oktober 2020
  EU-kommissionen lägger fram sitt förslag till det åttonde miljöhandlingsprogrammet
 4. 20 november 2013
  Det sjunde miljöhandlingsprogrammet antas

Politikområden

 • Luft: EU-åtgärder för bättre luftkvalitet och minskade luftföroreningar.
 • Kemikalier: Hur EU ser till att kemikalier är säkra för både hälsan och miljön.
 • Cirkulär ekonomi: EU:s omställning till en cirkulär ekonomi med fokus på grön tillväxt.
 • Industrin: En mer hållbar industri och minskade industriutsläpp.
 • Havs- och kustmiljön: Hur EU skyddar våra kuster och hav.
 • Natur och biologisk mångfald: Vad EU gör för att bevara och skydda miljön.
 • Buller: EU-åtgärder för att minska bullret i miljön.
 • Plast: EU vill minska plastproduktion och plastföroreningar för att bidra till en cirkulär ekonomi.
 • Jord och mark: EU-åtgärder för en hållbar användning av jord och mark.
 • Hållbar utveckling: EU arbetar för hållbar utveckling i både Europa och övriga världen.
 • Stadsmiljön: EU främjar hållbara städer i Europa.
 • Avfall och återvinning: EU-åtgärder för hantering, behandling och återvinning av avfall.
 • Vatten: Vad EU gör för att skydda vattenresurserna.

Dokument

17 FEBRUARI 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Ladda ner
17 FEBRUARI 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Ladda ner
17 FEBRUARI 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Ladda ner