Skip to main content
Environment

Programm ta’ Azzjoni Ambjentali sal-2030

It-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali se jiggwida l-politika ambjentali tal-UE sal-2030

Objettivi

Il-proposta għat-8 EAP għandha l-għan li taċċellera t-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima, effiċjenti fir-riżorsi u riġenerattiva, li tagħti lura lill-pjaneta aktar milli tieħu minnha. Tirrikonoxxi li l-benessri u l-prosperità tal-bniedem jiddependu fuq l-ekosistemi b’saħħithom li joperaw fihom.

Filwaqt li tibni fuq il-Patt Ekoloġiku Ewropew, għandha dawn is-sitt objettivi prijoritarji li ġejjin

 • il-kisba tal-mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2030 u n-newtralità klimatika sal-2050
 • iż-żieda tal-kapaċità ta’ adattament, it-tisħiħ tar-reżiljenza u t-tnaqqis tal-vulnerabbiltà għat-tibdil fil-klima
 • l-avvanz lejn mudell ta’ tkabbir riġenerattiv, id-diżakkoppjament tat-tkabbir ekonomiku mill-użu tar-riżorsi u d-degradazzjoni ambjentali, u l-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari
 • il-kisba ta’ ambizzjoni ta’ tniġġis żero, inklużi għall-arja, l-ilma, il-ħamrija u l-protezzjoni tas-saħħa u l-benessri tal-Ewropej
 • il-protezzjoni, il-preżervazzjoni u r-restawr tal-bijodiversità u t-titjib tal-kapital naturali, (b’mod partikolari l-arja, l-ilma, il-ħamrija, u l-foresti, l-ilma ħelu, l-art mistagħdra u l-ekosistemi tal-baħar)
 • it-tnaqqis tal-pressjonijiet ambjentali u klimatiċi relatati mal-produzzjoni u l-konsum (b’mod partikolari fl-oqsma tal-enerġija, l-iżvilupp industrijali, il-bini u l-infrastruttura, il-mobbiltà u s-sistema tal-ikel)

Sabiex inkejlu u nikkomunikaw jekk aħniex fit-triq it-tajba biex nilħqu dawn l-għanijiet, il-proposta għat-8 EAP tissuġġerixxi l-istabbiliment ta’ qafas ta’ monitoraġġ ġdid. Dan se jgħin lill-UE u lill-pajjiżi membri tagħha biex jiddeterminaw sa liema punt qed ngħixu tajjeb, fi ħdan il-limiti tal-pjaneta.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Kronoloġija

Azzjonijiet preċedenti u futuri

 1. 2021 (Għad irid jiġi kkonfermat)
  Adozzjoni tat-8 EAP
 2. 2021
  Il-Kummissjoni tikkonsulta dwar il-qafas ta’ monitoraġġ b’indikaturi ewlenin

  Bħala parti mit-tħejjija ta’ qafas ta’ monitoraġġ b’indikaturi ewlenin għat-8 EAP, il-Kummissjoni se tikkonsulta lill-Istati Membri u lill-partijiet ikkonċernati esterni - skopri aktar. 

 3. 14 ta’ Ottubru 2020
  Il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta għat-8 EAP
 4. 20 ta’ Novembru 2013
  Adozzjoni tas-7 EAP

  Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-istorja tal-EAP fis-sit web tas-7 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali

Oqsma ta' politika

 • Arja: Azzjoni tal-UE għat-titjib tal-kwalità tal-arja u t-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja
 • Sustanzi kimiċi: Azzjoni tal-UE biex jiġi żgurat li s-sustanzi kimiċi huma sikuri, għas-saħħa u għall-ambjent.
 • Ekonomija ċirkolari: It-tranżizzjoni tal-UE lejn ekonomija ċirkolari b’enfasi fuq it-tkabbir ekoloġiku.
 • Industrija: Azzjoni tal-UE biex l-industrija ssir aktar sostenibbli u jitnaqqsu l-emissjonijiet industrijali.
 • Ambjent kostali u tal-baħar: Azzjoni tal-UE għall-protezzjoni tal-kosti, l-ibħra u l-oċeani tal-Ewropa.
 • Natura u bijodiversità: Azzjoni tal-UE dwar il-konservazzjoni u l-protezzjoni ambjentali.
 • Storbju: Azzjoni tal-UE biex jitnaqqas it-tniġġis akustiku ambjentali.
 • Plastik: Azzjoni tal-UE dwar il-produzzjoni u t-tniġġis tal-plastik biex tikkontribwixxi għal ekonomija ċirkolari.
 • Ħamrija u art: Azzjoni tal-UE għall-użu sostenibbli tal-ħamrija u l-art.
 • Żvilupp sostenibbli: Impenn tal-UE għall-iżvilupp sostenibbli fl-Ewropa u fid-dinja kollha.
 • Ambjent urban: Azzjoni tal-UE għall-promozzjoni tas-sostenibbiltà tal-bliet Ewropej.
 • Skart u riċiklaġġ: Azzjoni tal-UE dwar il-ġestjoni, it-trattament u r-riċiklaġġ tal-iskart.
 • Ilma: Azzjoni tal-UE dwar kwistjonijiet tal-ilma, biex jiġu protetti r-riżorsi tal-ilma.

Dokumenti

17 FRAR 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Iddawnlowdja
17 FRAR 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Iddawnlowdja
17 FRAR 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Iddawnlowdja