Skip to main content
Environment

Milieuactieprogramma voor de periode tot en met 2030

Het achtste milieuactieprogramma is richtinggevend voor het Europees milieubeleid tot 2030.

Doelstellingen

Het voorstel voor een achtste MAP heeft tot doel de transitie naar een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en regeneratieve economie, waarin meer aan de planeet wordt teruggegeven dan onttrokken, te versnellen. Het erkent dat het menselijk welzijn en welvaart afhankelijk zijn van de gezonde ecosystemen waarin wij optreden.

Voortbouwend op de Europese Green Deal heeft het de volgende zes prioritaire doelstellingen:

 • de doelstelling verwezenlijken om de broeikasgasemissie tegen 2030 te verminderen en klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken
 • het aanpassingsvermogen verhogen, de veerkracht versterken en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen
 • naar een regeneratief groeimodel toewerken, economische groei loskoppelen van het gebruik van hulpbronnen en aantasting van het milieu, en de transitie naar een circulaire economie versnellen
 • de ambitie om vervuiling tot nul terug te dringen nastreven, met name van lucht, water en bodem, en de gezondheid en het welzijn van de Europeanen beschermen
 • de biodiversiteit beschermen, behouden en herstellen en het natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, bodem, bos, zoet water, moerasland en mariene ecosystemen, verbeteren
 • de milieu- en klimaatdruk als gevolg van productie en consumptie (met name op het gebied van energie, industriële ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en het voedselsysteem) verminderen

Om te meten of de EU op koers ligt om deze doelstellingen te verwezenlijken, en hierover te communiceren, pleit het voorstel voor het achtste MAP voor de oprichting van een nieuw monitoringkader. Dit zal de EU en haar lidstaten helpen om te bepalen in hoeverre we goed leven, binnen de grenzen van onze planeet.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Tijdlijn

Afgeronde en toekomstige acties

 1. 2021 (nog te bevestigen)
  Vaststelling van het achtste MAP
 2. 2021
  Commissie houdt raadplegingen over monitoringkader met kernindicatoren

  In het kader van de voorbereiding van een monitoringkader met kernindicatoren voor het achtste MAP zal de Commissie de lidstaten en externe belanghebbenden raadplegen — meer informatie. 

 3. 14 oktober 2020
  Europese Commissie presenteert voorstel voor achtste MAP
 4. 20 november 2013
  Vaststelling van het zevende MAP

  Meer informatie over de achtergrond van het MAP kunt u vinden op de website van het zevende milieuactieprogramma.

Beleidsterreinen

 • Lucht: EU-maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de luchtverontreiniging te verminderen.
 • Chemische stoffen: EU-maatregelen om ervoor te zorgen dat chemische stoffen veilig zijn, zowel voor de gezondheid als voor het milieu.
 • Circulaire economie: de transitie van de EU naar een circulaire economie met de nadruk op groene groei.
 • Industrie: EU-maatregelen om de industrie duurzamer te maken en industriële emissies terug te dringen.
 • Het mariene milieu en kustgebieden: EU-maatregelen om de kusten, zeeën en oceanen van Europa te beschermen.
 • Natuur en biodiversiteit: EU-maatregelen op het gebied van milieubehoud en -bescherming.
 • Lawaai: EU-maatregelen om de geluidshinder te verminderen.
 • Kunststoffen: EU-maatregelen op het gebied van productie van en verontreiniging door kunststoffen, om bij te dragen tot een circulaire economie.
 • Bodem en grond: EU-maatregelen voor een duurzaam gebruik van bodem en grond.
 • Duurzame ontwikkeling: inzet van de EU voor duurzame ontwikkeling in Europa en de rest van de wereld.
 • Stedelijk milieu: EU-maatregelen ter bevordering van de duurzaamheid van Europese steden.
 • Afval en recycling: EU-maatregelen op het gebied van afvalbeheer, -behandeling en -recycling.
 • Water: EU-maatregelen op het gebied van waterkwesties, om de watervoorraden te beschermen.

Documenten

17 FEBRUARI 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Downloaden
17 FEBRUARI 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Downloaden
17 FEBRUARI 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Downloaden