Skip to main content
Environment

Programul de acțiune pentru mediu până în 2030

Cel de-al 8-lea program de acțiune pentru mediu va orienta politica europeană de mediu până în 2030

Obiective

Propunerea pentru cel de-al 8-lea PAM vizează accelerarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și regenerativă, care redă planetei mai mult decât îi ia. Ea recunoaște că bunăstarea și prosperitatea oamenilor depind de sănătatea ecosistemelor în care funcționăm.

Plecând de la Pactul verde european, are următoarele șase obiective prioritare

 • atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și a obiectivului neutralității climatice până în 2050
 • consolidarea capacității de adaptare, consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice
 • promovarea unui model de creștere regenerativă, decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor și degradarea mediului și accelerarea tranziției către o economie circulară
 • urmărirea obiectivului ambițios de reducere la zero a poluării, inclusiv pentru aer, apă și sol și protejarea sănătății și bunăstării europenilor
 • protejarea, conservarea și refacerea biodiversității și îmbunătățirea capitalului natural, în special a aerului, apei și solului și a ecosistemelor forestiere, de apă dulce, de zonă umedă și marine
 • reducerea presiunilor climatice și de mediu legate de producție și consum (în special în domeniile energiei, dezvoltării industriale, clădirilor și infrastructurii, mobilității și sistemului alimentar)

Pentru a măsura și a comunica dacă suntem pe cale să atingem aceste obiective, propunerea privind cel de-al 8-lea PAM sugerează instituirea unui nou cadru de monitorizare. Acest lucru va ajuta UE și statele sale membre să determine în ce măsură trăim bine, în limitele posibilităților planetei.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Calendar

Acțiuni anterioare și viitoare

 1. 2021 (de confirmat)
  Adoptarea celui de-al 8-lea PAM
 2. 2021
  Comisia se consultă cu privire la cadrul de monitorizare cu indicatori principali

  În cadrul pregătirii unui cadru de monitorizare cu indicatori principali pentru cel de-al 8-lea PAM, Comisia va consulta statele membre și părțile interesate externe - detalii 

 3. 14 octombrie 2020
  Comisia Europeană prezintă propunerea privind cel de-al 8-lea PAM
 4. 20 noiembrie 2013
  Adoptarea celui de-al 7-lea PAM

  Mai multe informații despre istoria PAM, pe site-ul web al celui de-al 7-lea program de acțiune pentru mediu

Domenii de acțiune

 • Aer: ce face UE pentru îmbunătățirea calității și reducerea poluării aerului.
 • Substanțe chimice: ce face UE pentru a se asigura că substanțele chimice sunt sigure pentru sănătate și mediu.
 • Economia circulară: tranziția UE către o economie circulară, cu accent pe creșterea ecologică.
 • Industrie: ce face UE pentru durabilizarea industriei și pentru reducerea emisiilor industriale.
 • Mediul marin și costier: ce face UE pentru a proteja zonele de coastă, mările și oceanele Europei.
 • Natură și biodiversitate: ce face UE pentru conservarea și protecția mediului.
 • Zgomot: ce face UE pentru reducerea poluării fonice ambientale.
 • Materiale plastice: ce face UE privind producția de materiale plastice și poluarea cu acestea pentru a contribui la o economie circulară.
 • Soluri și terenuri: ce face UE pentru utilizarea durabilă a solului și a terenurilor.
 • Dezvoltare durabilă: angajamentul UE față de dezvoltarea durabilă în Europa și în întreaga lume.
 • Mediul urban: ce face UE pentru a promova durabilitatea orașelor europene.
 • Deșeurile și reciclarea: ce face UE privind gestionarea, tratarea și reciclarea deșeurilor.
 • Apă: ce face UE în domeniul apei, pentru a proteja resursele de apă.

Documente

8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Descărcați
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Descărcați
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Descărcați