Skip to main content
Environment

Ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2030

Ympäristöalan kahdeksas toimintaohjelma ohjaa EU:n ympäristöpolitiikkaa vuoteen 2030 saakka.

Tavoitteet

Ympäristöalan kahdeksatta toimintaohjelmaa koskevalla ehdotuksella pyritään nopeuttamaan siirtymistä ilmastoneutraaliin, resurssitehokkaaseen ja uusintavaan talouteen, joka antaa maapallolle takaisin enemmän kuin siltä ottaa. Ehdotuksessa tunnustetaan, että ihmisten hyvinvointi ja vauraus riippuvat toimintaympäristöinämme olevien ekosysteemien terveydestä.

Ehdotus rakentuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle, ja sillä on seuraavat kuusi ensisijaista tavoitetta:

 • saavutetaan vuoteen 2030 asetettu kasvihuonekaasujen vähentämistavoite ja ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä
 • parannetaan mukautumisvalmiuksia, vahvistetaan selviytymis- ja palautumiskykyä ja vähennetään alttiutta ilmastonmuutoksen haitoille
 • kehitytään kohti uusintavaa kasvumallia, jossa talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä ja ympäristön tilan heikentämisestä ja nopeutetaan siirtymää kiertotalouteen
 • toimitaan nollasaastetavoitteen mukaisesti sekä ilman, vesien että maaperän pilaantumisen osalta ja suojellaan eurooppalaisten terveyttä ja hyvinvointia
 • suojellaan, säilytetään ja ennallistetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan luonnonpääoman tilaa, erityisesti ilman, veden, maaperän, metsien, makean veden, kosteikkojen ja meren ekosysteemien, osalta
 • vähennetään ympäristö- ja ilmastopainetta, joka liittyy tuotantoon ja kulutukseen (erityisesti energian, teollisuuden, rakennusten ja infrastruktuurin, liikkumisen ja elintarvikejärjestelmän osalta)

Jotta edistymistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa voidaan mitata ja jotta siitä voidaan kertoa, ympäristöalan kahdeksatta toimintaohjelmaa koskevassa ehdotuksessa esitetään myös, että luodaan seurantakehys. Seuranta auttaa EU:ta ja sen jäsenmaita määrittämään, missä määrin elämme hyvin mutta maapallon sietokyvyn rajoissa.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Aikajana

Aiemmat ja tulevat toimet

 1. 2021 (vahvistetaan myöhemmin)
  Ympäristöalan kahdeksannen toimintaohjelman hyväksyminen
 2. 2021
  Komissio järjestää kuulemisen seurantakehyksestä ja keskeisistä indikaattoreista.

  Komissio kuulee jäsenvaltioita ja ulkoisia sidosryhmiä osana ympäristöalan kahdeksannen toimintaohjelman seurantakehyksen pääindikaattoreiden valmistelua – lisätietoja täältä. 

 3. 14. lokakuuta 2020
  Euroopan komissio esittää ehdotuksen ympäristöalan kahdeksanneksi toimintaohjelmaksi
 4. 20. marraskuuta 2013
  Ympäristöalan seitsemännen toimintaohjelman hyväksyminen

  Ympäristöalan toimintaohjelman historiasta saa lisätietoja ympäristöalan seitsemännen toimintaohjelman verkkosivustolta.

Politiikan alat

 • Ilma: EU:n toimet ilmanlaadun parantamiseksi ja ilman pilaantumisen vähentämiseksi
 • Kemikaalit: EU:n toimet, joilla varmistetaan kemikaalien turvallisuus terveyden ja ympäristön kannalta
 • Kiertotalous: EU:n siirtyminen kiertotalouteen vihreää kasvua painottaen
 • Teollisuus: EU:n toimet teollisuuden kestävyyden parantamiseksi ja teollisuuden päästöjen vähentämiseksi
 • Meri- ja rannikkoympäristö: EU:n toimet Euroopan rannikoiden, merten ja valtameren suojelemiseksi
 • Luonto ja luonnon monimuotoisuus: EU:n toimet ympäristön säilyttämiseksi ja suojelemiseksi
 • Melu: EU:n toimet melusaasteen vähentämiseksi ympäristössä
 • Muovit: EU:n toimet muovintuotannon ja muovisaasteen alalla kiertotalouden edistämiseksi
 • Maaperä ja maa: EU:n toimet maaperän ja maan käytön kestävyyden varmistamiseksi
 • Kestävä kehitys: EU:n sitoutuminen kestävään kehitykseen Euroopassa ja koko maailmassa.
 • Kaupunkiympäristö: EU:n toimet Euroopan kaupunkien kestävyyden edistämiseksi
 • Jätehuolto ja kierrätys: EU:n toimet jätehuollon, jätteenkäsittelyn ja jätteiden kierrätyksen alalla
 • Vesi: EU:n toimet vesikysymyksissä vesivarojen suojelemiseksi

Asiakirjat

8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Lataa
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Lataa
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Lataa